Object structure

:

Rola Mistrza i Brygadzisty w Procesie Pracy, Ich Funkcje Społeczno - Zawodowe - broszura sam tekst

:

zakłady pracy ; Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Elblągu ; Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu ; Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Elblągu ; Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Elblągu ; Elbląg - gospodarka - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku ; Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Elblągu ; ankiety socjologiczne

:

Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Pracownia Socjologii Pracy w Elblągu wydała w październiku 1979 r. dokument - "Rola Mistrza i Brygadzisty w procesie pracy, ich funkcje społeczno - zawodowe" jako wynik przeprowadzonych badań ankietowych. Badania przeprowadzono na przełomie 1978/79 r. na wybranej 100 osobowej grupie respondentów (mistrzów i brygadzistów) podległych Wojewódzkiemu Zjednoczeniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ankietę wypełniło 50 mistrzów w tym 3 kobiety i 50 brygadzistów z następujących ówcześnie działających firm - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (WPK) w Elblągu, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (WPWiK) w Elblągu, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (WPEC) w Elblągu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej (PGM) w Elblągu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (PGKiM) w Malborku. Badania opracował i przeprowadził mgr. R. Dalecki, materiał pogrupowano według pięciu grup tematycznych. Pierwsza opisywała Mistrza, jego wiedzę i predyspozycje, druga skupiła się na Ocenie wyników pracy podwładnych, trzecia dotyczyła Współzawodnictwa pracy i wynalazczości. Czwarta przedstawiała relacje Młodzi, starsi, oraz postawy społeczne, piąta wnikała w sprawy funkcjonowania zespołu - Odprawy, narady i współdziałanie w grupie. Druk wydano w formie kserowanego maszynopisu bez twardych okładek, w zbiorach elbląskich posiadamy dwa egzemplarze, jeden w papierowych okładkach z tytułem. Drugi bez okładek i tytułu tylko sam tekst badania. W tym egzemplarzu data przyjęcia na ewidencję Biblioteki określana jest na rok 1980.

:

1979

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej