:

Denkschrift über die Verhältnisse Elbings, zugleich in Beziehung auf Verbindung Elbings mit der Thorn-Insterburger Bahn

:

Elbląg - historia ; Elbląg - przemysł ; żegluga ; kolej

:

Wspólne memorandum elbląskiego magistratu, radnych miasta i najstarszych kupiectwa w sprawie poszkodowania Elbląga w wyniku rozmaitych zaszłości historycznych, a także krzywdzącej dla miasta polityki władz państwowych. Do czynników hamujących rozwój miasta zaliczono m.in.: konieczność spłaty odsetek od długu wojennego, który miasto zaciągnęło dla dobra państwa, pozbawienie Elbląga terenów, będących niegdyś prywatną własnością miasta, przecięcie Nogatu na wysokości Górek Wschodnich przez wydmę, co doprowadziło do tego, że „Elbląska Wisła” łącząca Elbląg z Gdańskiem uległa zapiaszczeniu oraz odcięcie Cypla Mątowskiego, co ograniczyło żeglowność Nogatu i zmniejszyło wydatnie jego znaczenie. W tekście zwrócono również uwagę na ewentualne zagrożenia wynikające dla miasta z budowy nowych linii kolejowych, mogących powodować odcięcie go od jego zapleczy surowcowych i żywnościowych. Jednocześnie autorzy podkreślają duże znaczenie Elbląga jako ważnego ośrodka przemysłowego dla całej prowincji (w Elblągu uruchomiono pierwsze w prowincji połączenie obsługiwane przez statki parowe, wzniesiono pierwszy młyn napędzany silnikiem parowym oraz skonstruowano pierwszy w całej monarchii śrubowiec, są tu zakłady reprezentujące wiele gałęzi przemysłu – maszynowy, szkutniczy, samochodowy, papierniczy, chemiczny, szklany, spirytusowy, piwowarski, włókienniczy, meblarki i inne). Dlatego zdaniem autorów Elbląg winien być znacznie bardziej doceniany przez władze centralne, zwłaszcza w aspekcie tego, że o wiele większą wagę powinno się przykładać do zaniedbywanego przemysłu niż tradycyjnie do rolnictwa i handlu zbożem. Książka współoprawna (klocek) zawierająca druki dotyczące transportu, handlu i przemysłu - „Project einer Eisenbahn Thorn – Königsberg” IV.4.3 – druk XII.

:

18?

:

Neumann-Hartmann'sche Offizin

Place_of_issue:

Elbing

:

książka współoprawna (klocek)

:

image/x.djvu

:

IV.4.3 – druk XII

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: