Object structure
:

Działalność kulturalna Spółdzielczego Domu Kultury „Pegaz”: 1977/1978 - sprawozdanie

:

sprawozdania roczne ; druk urzędowy - 20 w. ; Elbląg - kultura - 20 w. ; Spółdzielczy Dom Kultury „Pegaz” w Elblągu

:

Spółdzielczy Dom Kultury „Pegaz” powstał z ruin kościoła na który złożyły się wszystkie spółdzielnie pracy w Elblągu. Istniał w latach 1977–1980 i mieścił się w Kościele Bożego Ciała przy ul. Robotniczej 29 w Elblągu. Kościół został zbudowany w XV wieku, w miejscu drewnianej kaplicy, którą w 1400 r. zniszczył pożar, następnie został przebudowywany i rozbudowywany w XVII i XIX w. Klub „Pegaz” miał bardzo szeroką ofertę kulturalną, odbywały się tu cykliczne „Zaduszki jazzowe”, spotkania autorskie, wystawy, a w latach 1977-81 funkcjonowała tu grupa muzyczna „Szlem”. W grudniu 1981 r. ówczesny wojewoda elbląski wydał decyzję o zwróceniu kościoła Bożego Ciała władzom kościelnym i w ten sposób Spółdzielczy Dom Kultury „Pegaz” przestał istnieć. W naszych zbiorach posiadamy także wcześniejsze sprawozdanie z roku 1977 i częściowy za IV kwartał 1976 roku. Na zdjęciu sprawozdanie z działalności kulturalnej Spółdzielczego Domu Kultury „Pegaz” za rok kulturalno-oświatowy 1977/1978. Sprawozdanie stwierdza o zatrudnieniu 7 osób, o niezbyt dobrych technicznie warunkach lokalu oraz zorganizowanych 10 wystawach.

:

1978

Place_of_issue:

Elbląg

:

druk urzędowy

:

image/x.djvu

:

DŻS - XII

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

This publication is protected and available only for logged users.
×

Citation

Citation style: