Object structure

:

Elbinger Jahrbuch, 1923, H. 3

:

Elbląg - historia ; archeologia ; Elbląskie Towarzystwo Starożytności ; etnografia ; czasopisma naukowe niemieckie - 20 w.

:

„Elbinger Jahrbuch” - periodyk naukowy wydawany przez Elbinger Altertumsgesellschaft w latach 1919-1941. Zawierał artykuły z zakresu historii, archeologii, etnografii i kultury, choć zdarzały się też artykuły z innych dziedzin oraz artykuły okolicznościowe (np. jubileuszowe, wspomnieniowe), sprawozdania z działalności Stowarzyszenia. Z. 1, 1919/20 : Wysoczyzna Elbląska pod panowaniem krzyżackim i polskim, Elbląskie cechy do momentu zajęcia miasta przez Szwedów w 1626, Malarstwo miniaturowe w elbląskiej Księdze łąkowej, Wspomnienie pośmiertne o Robercie Dorze. Z. 1, 1921/22 : Broń prochowa w państwie krzyżackim do 1450., O historii fortyfikacji w Elblągu w czasach polskich. Z. 3, 1923 : Pismo okolicznościowe z okazji 50lecia powstania Elbląskiego Towarzystwa Starożytności, Znalezienie starego statku rzecznego pod Elblągiem, Warunki geologiczne Mierzei Wiślanej. Z. 4, 1924 [25] : Najstarsza elbląska księga czynszowa elbląskiego Starego Miasta 1295-1316, Powstanie i formy krajobrazowe Wzniesienia Elbląskiego, Wspomnienie o Arthurze Sielmannie. Z. 6-7/1929 : Podróż Charlotty Brayne, Elbląskie ołtarze i ich powiązania z twórczością Dürer'a. Z. 7/1928 : Rrozprawa Sergieja Jacobsohna (z pięcioma ilustracjami) na temat sporu o Elbląg, jaki Polska toczyła z Brandenburgią w latach 1698/99, Działalność archiwum pod kierownictwem Hermanna Kownatzki’ego (na stronie przedtytułowej reprodukcja obrazu olejnego na podstawie oryginalnego sztychu Johann’a Bassa z 1636 r. z panoramą Elbląga i unoszącą się nad nią postacią Zeusa Gromowładnego. Obraz znajdował się w zbiorach Muzeum Miejskiego). Z. 8/1929 : Historii muzyki w Elblągu, Wspomnienie o Maksie Ebercie. Z. 9/1931 : Szwedzkie wytłoczenia monet na terenie Elbląga za czasów króla Gustawa Adolfa II i królowej Krystyny (1626-1635)”, Przyczynki do statystyki ludnościowej Elbląga w trzech ostatnich stuleciach, Pieczęcie, herby i flagi elbląskie. Z. 10 (1932) : Przywilej elbląski z 1246 r. w niemieckim tłumaczeniu, Hermann von Salza w ocenie potomnych, Przemysł elbląski od 1772 r. do założenia stoczni Schichau’a w 1837, Życie Carla Porsch’a. Jubileuszowy Z. 11/1933 : Kantata Händl'a skomponowana na uroczystość pięćsetlecia istnienia Elbląga. Z. 12/13 (1936) : 70lecie powstania Muzeum Miejskiego, Prehistoryczne osady na terenie Modrzewiny. Z. 14 (1937) : edycja jubileuszowa, z okazji 700lecia istnienia Elbląga, Cmentarzysko Wikingów w Elblągu. Z. 15 (1938) : poświęcony Bruno Ehrlichowi (muzealnikowi, ówczesnemu przewodniczącemu Elbląskiego Towarzystwa Starożytności) - w dniu jego 70-tych urodzin. Zawiera dedykowane mu rozprawy z dziedziny archeologii i etnografii autorstwa wielu specjalistów, także zamiejscowych. W zeszytach „Elbinger Jahrbuch” znajdziemy sprawozdania z działalności Elbląskiego Towarzystwa Starożytności, wspomnienia pośmiertne, przyczynki oraz recenzje. Biblioteka Elbląska w swoich zasobach posiada roczniki z lat 1919-1938 (niekompletne).

:

1923

Place_of_issue:

Königsberg

:

czasopismo

:

image/x.djvu

:

10171

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)