:

Zur Geschichte der Musik in Preussen

:

Döring Gottfried

:

Prusy Wschodnie ; muzyka - historia

:

Książka współoprawna (klocek)(syg.108332) zawierający trzy adligaty, na karcie przedtytułowej odręczna notatka dotycząca zawartości klocka oraz krótkie rękopiśmienne biogramy. Zarys historyczny dziejów muzyki w Prusach. Poprzedzony wstępem, w którym autor tłumaczy motywy powstania pracy, prosi czytelników o wyrozumiałość oraz kieruje wyrazy wdzięczności zwłaszcza pod adresem Carla von Winterfeld (któremu poświęcona jest dedykacja), a który służył autorowi naukową pomocą. Pierwszy rozdział traktuje o muzyce w Prusach w czasach "najdawniejszych" czyli przedkrzyżackich oraz w czasach sprawowania tam władzy przez Zakon. Według autora, wielcy mistrzowie byli wielbicielami muzyki, którzy dużo uczynili dla jej rozwoju (chodzi oczywiście o muzykę kościelną, w odróżnieniu od ludowo-pogańskiej tradycji pruskiej). Rozdział II omawia dzieje muzyki od początków reformacji do końca XVI w. Oddzielnie omówiona jest twórczość bardziej znamienitych kompozytorów, jak Johannes Eccard, którego dzieła uważa autor za nieustępujące w niczym dziełom włoskich mistrzów. W ramach tego rozdziału poruszone jest też zagadnienie lokalnego królewieckiego nurtu w muzyce zwanego "pruską szkołą toniczną" oraz twórczości królewieckich poetów, których utwory służyły jako warstwa tekstowa dzieł muzycznych. Książka wydana w Elblągu przez Verlag von L.W. Neumann-Hartmann.

:

1852

:

Verlag von Neumann-Hartmann

Place_of_issue:

Elbing

:

książka współoprawna (klocek)

:

image/x.djvu

:

108332-108333

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: