:

Alt-Elbinger Stammbücher in der Stadtbücherei

:

Bauer Hanns

:

Gimnazjum Elbląskie ; Mylius, Jan ; sztambuch ; pamiętniki

:

Nadbitka z "Elbinger Jahrbuch", zeszyt 8, 1929 r.Opracowanie dotyczy przyczynków biograficznych ze staroelbląskich sztambuchów z czasów kryptokalwinizmu ok. 1600 r. Elbląska Biblioteka Miejska posiadała w swych zbiorach około tuzina sztambuchów, które powstały na przestrzeni czterech wieków. Zwyczaj posiadania sztambuchów, rozpowszechniony głównie w Niemczech zapoczątkowany został przez warstwę szlachecką, która z zamiłowaniem oddawała się heraldyce i badaniu własnych korzeni. Początkowo sztambuchy miały więc formę zbiorów herbów rodowych i drzew genealogicznych. Wkrótce zaczęto dodawać do nich godła przyjaciół i znajomych, następnie uzupełniano o dodatkowe informacje o wzmiankowanych, wspomnienia o wspólnie przeżytych wydarzeniach, motta, cytaty etc. Sztambuchy stawały się coraz bardziej treściwe, ozdobne, dekoracyjne, wzbogacone o rysunki i malunki. Sztambuch w takiej postaci rozpowszechnił się szybko wśród mieszczaństwa, artystów, uczonych i studentów, stając się osobistą księgą pamiątkową oraz źródłem biograficznym przydatnym dla heraldyków oraz historyków kultury i literatury. W/w opracowanie dotyczy dwóch elbląskich sztambuchów. Pierwszy, prowadzony przez Jana Myliusa, w latach 1598-1629 rektora Gimnazjum Elbląskiego. Wypełniają go wpisy i sentencje dedykowane Myliusowi przez jego byłych wykładowców, a także uczonych, ludzi pióra etc. Nie ma w nim ani jednego wpisu po niemiecku, większość jest w powszechnie używanej łacinie, pojedyncze wpisy są po grecku lub hebrajsku. Drugi z omawianych sztambuchów należał do mieszczanina Hansa von Bodeck. Widniało w nim 256 wpisów - od filozoficznych sentencji poprzez ludowe mądrości na wspominkach z czasów studenckich i uwagach o kobietach, miłości i pieniądzach kończąc. Sztambuch von Bodeck'a składał się z trzech części i dokumentował poszczególne etapy życia właściciela, podróże, okresy nauki i studiów.

:

1929

Place_of_issue:

Elbing

:

nadbitka

:

image/x.djvu

:

106080

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)