Object structure
:

Freie Lehrerzeitung 1874

:

Elbląg - historia ; oświata

:

Freie Lehrerzeitung 1874 nr 1-48, (s. 1-438) Pierwszy rok ukazywania się tytułu - od kwietnia 1874 - luty 1875. Wydawana przez Związek Nauczycielski (Elbinger Lehrerverein).Tygodnik dla nauczycieli, wydawany w Elblągu przez A.G. Kutsch'a. Czasopismo ukazywało się co piątek. Tematyka artykułów była różnorodna aczkolwiek zawsze związana z nauczaniem, wychowaniem, metodyką, życiem poszczególnych szkół, kształceniem własnym nauczyciela. W periodyku nie brakowało konkretnych porad np. zalecanych książek i lektur, zadań arytmetycznych do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych itp. W każdym numerze czytelnik mógł znaleźć relacje ze swojego regionu (Prusy Wschodnie,)jak również wiadomości z innych regionów Niemiec a także z zagranicy (Litwa, Włochy, Stany Zjednoczone). Czasopismo obfitowało również w artykuły naukowe z różnych dziedzin, dotyczące np. odkryć geograficznych, Schliemanna, dialektów, wyrazów zapożyczonych w języku niemieckim, wynalazków (np. telefonu). W numerach ukazywały się też ogłoszenia dotyczące np. wakatów w poszczególnych szkołach prowincji, zebrań związków i stowarzyszeń nauczycielskich. Na końcu zamieszczano reklamy, z których większość dotyczyła artykułów mogących zainteresować nauczyciela : książek, pomocy naukowych, przyborów piśmienniczych, kalendarzy dla nauczycieli itp.

:

1874

:

Kutsch A. G.

Place_of_issue:

Elbing

:

czasopismo

:

image/x.djvu

:

012267/1874

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: