:

Statut für die Kaufmannschaft zu Elbing

:

statut ; Elbląg - historia - 19 w. ; kupiectwo ; handel ; Korporacja Kupiecka

:

Statut powołujący do życia korporację kupiecką w Elblągu (sprawdzony i zatwierdzony przez Fryderyka Wilhelma III.). Zrzeszał on wszystkich elbląskich kupców, posiadających obywatelstwo miasta i cieszących się nieposzlakowaną opinią. Do korporacji należeć mogli (lecz nie byli do tego zobowiązani) przewoźnicy morscy, wykluczeni z niej byli natomiast straganiarze, domokrążcy, sprzedawcy artykułów żywnościowych, druciarze i handlarze starzyzną. Jedynie poprzez przyjęcie do korporacji i wpisanie do tzw. „Rolle” kupiec mógł bez ograniczeń wykonywać swój zawód. Decyzję w sprawie, czy dany interes należy do branży kupieckiej i czy w związku z tym jego właściciel powinien przystąpić do korporacji podejmował magistrat po zasięgnięciu opinii najstarszych kupiectwa. Kupcy z zewnątrz, nie posiadający elbląskiego obywatelstwa i niezrzeszeni w korporacji mogli swoje interesy prowadzić tylko za pośrednictwem miejscowych kupców. Do korporacji mogli należeć zarówno mężczyźni jak i kobiety (§4), jednak prestiżowe funkcje sprawować mogli tylko ci pierwsi (§14). Wdowy po członkach korporacji mogły dalej prowadzić odziedziczoną po mężach działalność bez konieczności ubiegania się o członkostwo.

:

1824

:

Eduard Schmidt

:

książka współoprawna (klocek)

:

image/x.djvu

:

35918 adl. 36

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)