Object structure

:

Summum in emporio Gedanensi literarum pretium, seu oratio in laudem [...] urbis Gedanensis [...] Societatis Jesu ...

:

druk okolicznościowy - 17 w. ; Sarbiewski, Maciej Kazimierz (1595-1640) ; Gdańsk - historia - 17 w. ; kazanie dziękczynne - 17 w.

:

Modlitwa na chwałę miasta Gdańska z dnia 1 września 1684 r. Za stroną tytułową dwanaście wersów łacińskich na cześć jezuity, poety, teoretyka literatury profesora Towarzystwa Jezusowego - Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ herbu Prawdzic (1595-1640) (Matthiae Casimiri Sarbievii ). Sarbiewski był pierwszym w Europie sławnym poetą polskim - nazywany Horatius Sarmaticus (łac. sarmackim Horacjuszem), osiągnął w Europie ogromny rozgłos i rozsławił kulturę Polski. Podczas pobytu w Rzymie został uwieńczony poetyckim laurem przez ówczesnego papieża Urbana VIII. Pisał treści chrześcijańskie w antycznej formie, rozprawy teoretycznoliterackie, poematy epickie, panegiryki, oraz zbiór łacińskich utworów związanych z wyprawą na łowy Władysława IV etc. W druku marginalia, ozdobne inicjały oraz winiety. Druk współoprawny (klocek introligatorski), Pol.7.IV.08-Pol.7.IV.27. Format bibliograficzny: 2°. Ekslibris: ex Bibliotheca Rosenbergiana. Pieczątki: 1, 10, 11, 19. Dawne sygnatury: NN.1.Miscell.1. Zewnętrzne oznaczenia: NT, DS. Część krawędzi przycięta - druki różnej wielkości. Typ oprawy (materiał) – papier (obleczenie koloru żółtego); okładzina – tektura; pęknięcie zwięzów między blokiem a oprawą, poluzowanie oprawy, uszkodzenie przegubów ; niewielkie deformacje ; znaczne zabrudzenia ; brak zacieków / zaplamień. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1684

:

praelo Graefiano

Place_of_issue:

Gedani

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.7.IV.26

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)