:

Die Verwaltung der Stadt Elbing in der Zeit vom 1. April 1913 bis Ende März 1919

:

Elbląg - historia ; administracja - statystyka ; sprawozdania

:

Sprawozdanie dotyczące administracji i innych spraw w Elblągu w latach 1913-1919. Sprawozdanie obejmuje lata pierwszej wojny światowej, w którym to okresie nie było opracowywane ani wydawane, dlatego jest tak obszerne. Obejmuje działalność poczty (ilość nadanych przesyłek), telegrafu, policji, służb porządkowych, produkcji przemysłowej przez poszczególne zakłady, ubezpieczeń społecznych, zdrowotności, straży pożarnej, podatków, statystyk prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego, instytucji dobroczynnych i poprawczych, długu publicznego, urzędów, instytucji kultury, szkół i placówek oświatowych, nowo wzniesionych budowli etc. Zawiera również kalendarium wydarzeń, które miały miejsce w mieście w w/w latach, listę poległych na polach bitewnych oraz wykaz mieszkańców, którzy przekazali na mocy zapisów i testamentów miastu określone sumy na konkretne cele, m. in. na rzecz sierot wojennych, znajdujących się w potrzebie wdów po kupcach i córek urzędników gminnych, pragnących studiować uczniów Gimnazjum Realnego oraz Muzeum Miejskiego i Szpitala Św. Ducha. Książka zawiera liczne zdjęcia, tabele, wykresy, zestawienia oraz mapy; wydana w oficynie elbląskiej Reinholda Kühn’a.

:

1920

:

Reinhold Kühn

Place_of_issue:

Elbing

:

książka

:

image/x.djvu

:

35474

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)