:

Glaubwürdige Nachrichten von dem Türkischen Reiche nach seiner neuesten Religions- und Staatsverfassung nebst der Beschreibung eines zu Smyrnen errichteten Evangelischen Kirchenwesens […]

:

Lüdeke, Christoph Wilhelm

:

stary druk - 18 w. ; Imperium Osmańskie - historia - życie społeczno - kulturalne - 18 w. ; Imperium Osmańskie - historia - życie religijne - 18 w. ; Imperium Osmańskie - historia - życie polityczne - 18 w. ; Imperium Osmańskie - Smyrna - historia - 18 w. ; Lüdeke, Christoph Wilhelm (1737-1805)

:

Opublikowana w Lipsku w 1770 roku obszerna relacja i opis Imperium Osmańskiego z okresu II połowy XVIII wieku. Autorem opracowania jest niemiecki pastor luterański Christoph Wilhelm Lüdeke (1737-1805), który był kaznodzieją ewangelickiej gminy w Smyrnie (obecnie Izmir – miasto portowe w zachodniej Turcji) w latach 1759-1768. Okres pełnienia posługi kapłańskiej Lüdeke wykorzystał na poznanie ziemi i kultury tego kraju. Materiał, który charakteryzuje się bogactwem różnorodnych informacji i oryginalnością tematyczną jest opisem sytuacji politycznej oraz życia społecznego, kulturalnego a w szczególności religijnego mieszkańców Smyrny i Imperium Osmańskiego, w okresie pobytu autora w Turcji. Tekst rozpoczynają szczegółowe informacje o wyborze na kaznodzieję gminy i opis podróży do Turcji. W dalszej części opracowania autor zapoznaje czytelnika m.in. z życiem codziennym mieszkańców, przedstawia obserwacje dot. epidemii dżumy w Smyrnie, opisuje własne doświadczenia i refleksje z podróży m.in. do Konstantynopola, osobliwości etc. Z racji pełnionej funkcji szczególnie dużo miejsca poświęca charakterystyce i organizacji życia religijnego mieszkańców wszystkich wyznań. Materiał został opatrzony dedykacją dla Chrystiana VII (1749-1808) - króla Danii i Norwegii w latach 1766–1808.

:

1770

:

bey Johann Friedrich Junius

Place_of_issue:

Leipzig

:

stary druk

:

application/pdf

:

91609

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)