:

Lehrbuch der Hygiene Teil II, Medizinische Mikrobiologie Parasiten, Bakterien, Immunität

:

Müller, Reiner

:

literatura niemieckojęzyczna – podręczniki - medycyna – mikrobiologia lekarska -20 w. ; literatura niemieckojęzyczna - medycyna – mikrobiologia lekarska - mikroorganizmy -20 w. ; literatura niemieckojęzyczna -medycyna – immunologia, immunizacja - 20 w. ; Müller, Reiner (1879-1953)

:

Wydana w 1939 roku Berlinie i Monachium publikacja prezentująca zagadnienia z dziedziny mikrobiologii lekarskiej autorstwa Reinera Müllera (1879-1953) – niemieckiego lekarza bakteriologa, higienisty, profesora higieny i bakteriologii oraz dyrektora Instytutu Higieny Uniwersytetu Kolońskiego (niem. Universität zu Köln) - jednego z najstarszych uniwersytetów w Europie i największych w Niemczech. Publikacja stanowiąca podręcznik dla lekarzy i biologów podzielona została na trzy główne części. Pierwsza jest opisem pasożytów zwierzęcych, natomiast druga bakterii, grzybów i wirusów. W materiale znajdujemy m.in. opis i specyfikę w/w mikroorganizmów pod względem ich wpływu na organizmy żywe – przede wszystkim człowieka, czynniki etiologiczne chorób, ich przebieg, sposoby leczenia i profilaktykę. Trzecia część porusza zagadnienia immunologii, immunizacji (zarówno biernej jak i czynnej) czyli pobudzania mechanizmów odpornościowych organizmu do wywołania odpowiedzi immunologicznej, w wyniku działania antygenów oraz tematykę przeciwciał i substancji odpornościowych, które jako część układu opornościowego u człowieka i innych kręgowców odgrywają zasadniczą rolę w obronie organizmu przed bakteriami, wirusami i pasożytami zewnątrzkomórkowymi oraz w mniejszym stopniu przed grzybami oraz pasożytami i bakteriami wewnątrzkomórkowymi.

:

1939

:

J.F. Lehmanns Verlag

Place_of_issue:

München ; Berlin

:

książka

:

application/pdf

:

33847

:

ger

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.