:

D. Joh. Salomo Semlers letztes Glaubensbekenntniss über natürliche und christliche Religion […]

:

Semler, Johann Salomo ; Schütz, Christian Gottfried

:

stary druk - 18 w. ; literatura niemieckojęzyczna - rozprawy teologiczne - 18 w. ; teologia - rozprawy - istota religii chrześcijańskiej - 18 w. ; Semler, Johann Salomo (1725-1791) ; Schütz, Christian Gottfried (1747 -1832)

:

Obszerna, refleksyjna rozprawa teologiczna dotycząca istoty religii chrześcijańskiej stanowiąca, na co wskazuje tytuł opracowania ostatnie wyznanie wiary i kredo życiowe Johanna Salomo Semlera opublikowana drukiem w 1792 roku, tuż po śmierci autora przez Christiana Gottfrieda Schütza (1747 -1832) - niemieckiego filologa, filozofa, teologa, redaktora i wydawcę, ucznia Semlera. Johann Salomo Semler (1725 -1791) był niemieckim teologiem ewangelickim, zaliczanym do najwybitniejszych teologów oświecenia, który otworzył nowe drogi teologii protestanckiej poprzez jej wielokierunkowość w licznych dziedzinach. Dzięki swoje teologicznej pracy poznawczej został jednym z prekursorów i wpływowym przedstawicielem historyczno-krytycznych badań w Niemczech w XVIII wieku. Jego udane połączenie luterańskiej tradycji z myśleniem oświeceniowym pokazuje jego najważniejsze dzieło dogmatyczne Institutio ad doctrinam Christianam liberaliter discendam (1774). Znamienna dla jego teorii edukacji teologicznej była ostra krytyka deizmu. Historia teologii i pobożności była przez niego zasadniczo odróżniana od naukowej teologii i religii chrześcijańskiej jak również od jego pojęcia „religii prywatnej” (niem. Privatreligion). „Religia prywatna” w odróżnieniu od „publicznej religii” (niem. öffentlichen Religion), która służy jedynie teologii, nie jest połączona ze znajomością pism lub porządku kościelnego, lecz wyłącznie zależy od sumienia i zostanie nabyta przez własne przekonanie poszczególnego człowieka. Semler opowiadał się za wolnością sumienia i tolerancją. Minione wydarzenia chrześcijańskie interpretował stosując biblijne kategorie i oczekiwał odpowiedniego udoskonalenia chrześcijaństwa i religii w przyszłości. Jego refleksyjna twórczość teologiczna była uznawana, zarówno pod względem polityki kościelnej i metodologii jako bardzo istotna.

:

1792

:

bey Friedrich Nicolovius

Place_of_issue:

Königsberg

:

stary druk

:

application/pdf

:

90071

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)