:

Deutscher Geist und ständische Freiheit im Weichsellande. Politische Ideen und politisches Schrifttum in Westpreuβen von der Lubliner Union bis zu den polnischen Teilungen.(1569-1772/93)

:

Schieder, Theodor

:

piśmiennictwo i literatura polityczna - Prusy - 16-18 w. ; idee polityczne - odrębność Prus - historia ; Schütz, Caspar (1540-1594) ; Lengnich, Gottfried (1689-1774) ; Seyler, Jerzy Daniel (1686-1745) ; Schieder, Theodor (1908–1984)

:

Publikacja, wydana w Królewcu w 1940 roku autorstwa Theodora Schiedera (1908–1984) - niemieckiego historyka, profesora, od 1937 roku członka NSDAP, który w 1952 roku przewodniczył komisji rządowej dla Ministerstwa ds. Wypędzonych, Uchodźców i Ofiar Wojny (tzw. komisji Schiedera), badającej wysiedlenia Niemców po II wojnie światowej.W niemalże dwustustronicowym materiale autor analizuje idee polityczne i polityczne piśmiennictwo z okresu XVI – XVIII wieku zachodniej części Pomorza Nadwiślańskiego, koncentrując się na kwestiach odrębności, autonomii, świadomości narodowej, wartości oraz wyjątkowości tzw. „ducha pruskiego”, kształtowanego przez lata i stanowiącego rdzeń tożsamości dla nowych epok. W materiale Schieder identyfikuje niemieckości z poczuciem pruskiej niezwykłości i odrębności. Warunki, w których rozwijały się Prusy, wydarzenia historyczne, które na nie wpływały, w których wykształciła się ich mentalność, prawo, instytucje etc. okazały się być tak twórczymi, że Prusy już jako niekwestionowana potęga nadały oblicze nowemu państwu niemieckiemu. Autor podkreśla, że dorobek minionych wieków niewątpliwie odcisnął swoje piętno na historycznych terenach Prus Zachodnich w wielu płaszczyznach, a szeroko pojęte piśmiennictwo i literatura przyczyniły się do tego, że ducha Prus uznano w dużym stopniu za istotę niemczyzny, jeśli nawet nie wśród wszystkich Niemców, to z pewnością powstały stereotyp miał ogromną siłę oddziaływania. W pięciu kolejnych rozdziałach opracowania znajdujemy odwołania m.in. do poglądów i twórczości Caspara Schütza (1540-1594) – historyka, poety, prawnika i jego najgłośniejszego dzieła: „Historia Rerum Prussicarum, das ist wahrhaffte und eigentliche Beschreibung der Lande Preussen” , które do XVIII wieku uznawane było za podstawową syntezę dziejów Prus; Joachima Pastoriusa (1611-1681) - historyka, historiografa, pisarza; historyka i prawnika Gottfrieda Lengnicha (1689-1774) , zdecydowanie forsującego tezę o autonomii Prus Królewskich w stosunku do Rzeczypospolitej czy wreszcie blisko związanego z Elblągiem Jerzego Daniela Seylera (1686-1745) – historyka, pisarza, rektora Elbląskiego Gimnazjum Akademickiego.

:

1940

:

Kommissionsverlag Gräfe und Unzer

Place_of_issue:

Königsberg

:

książka

:

application/pdf

:

35319

:

ger

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

This publication is protected and available only for logged users.