:

Die Einführung der Steinschen Städteordnung in Braunsberg. Die Magistrat und die Stadtverordneten 1809-1817

:

Poschmann, Adolf August

:

Braniewo - samorząd miejski - historia - 19 w. ; ordynacja miejska - Braniewo - 19 w. ; ordynacja miejska - reformy Steina i Hardenberga - 1808 ; Poschmann, Adolf August (1885-1977)

:

Publikacja opisująca zagadnienie funkcjonowania, kompetencji oraz kształtowania się składu osobowego samorządu miejskiego Braniewa (niem. Braunsberg) w latach 1809-1817. Autorem opracowania jest Adolf August Poschmann (1885-1977) - historyk, pedagog, pasjonat i badacz dziejów Warmii, twórca kilkudziesięciu rozpraw i artykułów poruszających kwestię gospodarki wiejskiej, historii Braniewa, Jezioran, Reszla etc. Materiał, opracowany na podstawie dokumentacji pochodzącej z archiwum miejskiego miasta Braniewa oraz archiwów państwowych Królewca i Berlina prezentuje kwestię funkcjonowania braniewskiego samorządu po wprowadzeniu rozporządzenia królewskiego z 19 listopada 1808 roku o samorządzie miast, w okresie reform wprowadzanych przez Heinricha Friedricha Karla vom Stein (1757-1831) i Karla Augusta von Hardenberga (1750-1822). Ordynacja miejska z listopada 1808 roku przyznawała samorząd gminom miejskim. Mieszczanie uzyskali prawo samodzielnego zarządzania sprawami miasta za pośrednictwem organów samorządowych, pochodzących z wyborów. Władze samorządowe wykonywały zadania własne i zlecone i miały możliwość swobodnego i niczym nie skrępowanego organizowania spraw budownictwa, podatków, szkolnictwa, komunikacji etc. Cel tej reformy sprowadzał się do jednego - zwiększenia udziału mieszczaństwa w sprawach państwowych.

:

[1936]

:

książka

:

application/pdf

:

35265

:

ger

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.