:

Die Familiennamen der ostpreuβischen Salzburger

:

Kessler, Gerhard

:

entymolgia nazwisk – 20 w. ; emigranci salzburscy - genealogia nazwisk - 20 w. ; Kessler, Gerhard (1883-1963)

:

Publikacja, wydana w 1937 roku w Królewcu opisująca znaczenie, pochodzenie i entymologię nazwisk emigrantów salzburskich osiadłych na terenach Prus Wschodnich. Autorem opracowania jest Gerhard Kessler (1883-1963) – niemiecki ekonomista, specjalista nauk społecznych, profesor ekonomii na Uniwersytecie w Stambule. W 1731 roku odkrycie, że w stromych dolinach Pinzgau i Pongau w Salzburgu mieszka niemal 20 000 osób, które uważają się za protestantów poważnie zaniepokoiło ówczesne władze katolickie. Na tym tle doszło do konfliktu religijnego. Jednym z pierwszych, który zrozumiał tkwiący w tym konflikcie potencjał był Fryderyk Wilhelm I - król Prus. Desperacko potrzebował on rolników dla wschodnich krańców Prus Wschodnich, obszaru który ledwo zaczęto odbudowywać po klęsce głodu i zarazy z lat 1709-1710, jednocześnie pragnąc uczynić z Prus powszechnego gwaranta praw protestanckich. Zaproponował więc salzburskim protestantom osiedlenie się na swoich ziemiach. Pod naciskiem cesarza Karola VI, arcybiskup Salzburga zgodził się na przesiedlenie swych protestanckich poddanych do Prus Wschodnich, którzy masowo od 1732 roku rozpoczęli emigrację na te tereny. Części opisową genealogii nazwisk emigrantów salzburskich uzupełniono alfabetycznym rejestrem ponad trzech tysięcy nazwisk i ich odmian.

:

1937

:

Wichern-Buchhandlung G.m.b.H

Place_of_issue:

Königsberg

:

książka

:

application/pdf

:

34421

:

ger

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

This publication is protected and available only for logged users.