Object structure

:

Uber den Charakter der Bauern und ihr Verhältniβ gegen die Gutsherrn und gegen die Regierung. Drey Vorlesungen in der Schlesischen Oekonomischen Gesellschaft gehalten von Christian Garve

:

Garve, Christian

:

stary druk – 18 w. ; sytuacja ludności chłopskiej – 18 w. ; filozofia moralności - 18 w. ; Garve, Christian (1742-1798)

:

Cykl wykładów wygłoszonych w Śląskim Towarzystwie Ekonomicznym we Wrocławiu, których problematyka dotyczy charakterystyki stanu chłopskiego i ich stosunku do właścicieli ziemskich i władzy. Autorem opracowania jest Christian Garve (1742-1798), śląski pisarz filozoficzny piszący w języku niemieckim, uważany obok Immanuela Kanta i Mosera Mendelssohna za jednego z najwybitniejszych filozofów okresu późnego oświecenia. Domeną szczególnego zainteresowania Garvego stała się filozofia moralności. Szczególnie przez całe życie zajmował się podstawowym problemem dla formującej się samoświadomości obywatelskiej, czyli stosunkiem i wzajemnym oddziaływaniem między jednostką a społeczeństwem. Tematyka prezentowanych wykładów koncentruje się na opisie chłopstwa, charakteryzującego się statusem najniższej warstwy ludności, najmniej wykształconej, a zarazem najbardziej pogardzanej i negatywnego stosunku przedstawicieli tego stanu do właścicieli ziemskich i władz zwierzchnich. Autor powołując się na własne obserwacje, spostrzeżenia, podróże po Śląsku i przyległych niemieckich prowincjach wskazuje m.in. okoliczność i przyczyny ogólnej niechęci i nieufności, czynniki charakterologiczne, wady i przywary cechujące według autora tą warstwę społeczną czy utrwalonego sposobu zachowania w środowisku życia. Dokonuje wielu porównań m.in. do narodu żydowskiego, wskazuje warunki życia stanu chłopskiego. Przedstawia również sposób odbierania i traktowania ludności wiejskiej przez przedstawicieli wyższych stanów etc.

:

1786

:

Wlihelm Gottlieb Korn

Place_of_issue:

Breslau

:

stary druk

:

application/pdf

:

Pol.8.II.1784

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)