Object structure

:

Zweiter Bericht über die Verwaltung der Deutschen Bücherei des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler, 1914

:

czasopisma niemieckie - 20 w. ; Stowarzyszenie Niemieckich Księgarzy w Lipsku ; Niemiecka Biblioteka w Lipsku - czasopisma - 20 w. ; Niemcy - Biblioteki - historia ; Wahl, Gustav (1877-1947)

:

Sprawozdania z działalności i zarządzania Niemiecką Biblioteką w Lipsku za lata 1913-1918, 1921-1922. W rocznych sprawozdaniach Stowarzyszenia Giełdowego Niemieckich Księgarzy w Lipsku ujęto informacje dotyczące m.in.: celów i zadań, zamierzeń, zdarzeń i osiągnięć instytucji edytorskiej, szczegółowej struktury, organów zarządzających (w strukturze wyróżniono trzy organy zarządzające: Komitet Wykonawczy, Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie) wraz z ich prawami, obowiązkami, sytuacją finansową i opisem działań za poszczególne lata. Wszystkie posiadane przez Bibliotekę Elbląską roczniki wydane są w podobnej formie - jako opis całokształtu zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji bibliotecznej, przy czym ich treść merytoryczna uległa pewnej systematyzacji i uporządkowaniu, a w miarę rozwoju działania, dodawano pewne informacje np. o rodzajach i wielkościach zbiorów (dokumentowanie oraz zapis bibliograficzny wszystkich niemieckich i niemieckojęzycznych publikacji od 1913 roku). Podsumowania z lat poprzednich oraz sprawozdania z działalności niemieckiego rynku wydawniczego opublikował Niemiecki Związek Wydawców i Księgarzy (Börsenveerein der Deutschen Buchhändler) pod redakcją Gustava Wahl'a (1877-1947) - dyrektora Biblioteki Niemieckiej w Lipsku (założonej 3.10.1912 r.) oraz Biblioteki Państwowej i Uniwersyteckiej w Hamburgu. W tekście liczne zdjęcia (m. in. wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę gmachu biblioteki czy model wizualny przyszłego kompleksu budynków ([w]: Deutsche Bücherei / 1913), plany (schematy) oraz przykłady zbiorów, np. tablica z wizerunkiem medalu okolicznościowego - popiersia Karla Siegismunda i Arthura Seemanna (wydawców z Lipska) oraz medal przedstawiający wojownika z tarczą i mieczem przed budynkiem biblioteki ([w]:Deutsche Bücherei /1916). Na kartach czasopisma znaki własnościowe Miejskiej Biblioteki w Elblągu "Stadtbücherei Elbing".

:

1915

:

Börsenveerein der Deutschen Buchhändler

Place_of_issue:

Leipzig

:

czasopismo

:

application/pdf

:

010225

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)