Object structure

:

Szansa dla młodzieży (1976) - afisz

:

Elbląg - szkolnictwo - 20 w. ; Komenda 8-3 OHP w Elblągu ; Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej przy Kombinacie Budownictwa Komunalnego w Elblągu ; Kombinat Budownictwa Komunalnego w Elblągu

:

Kolejny z serii zaczynających się słowami - "Szansa dla młodzieży", wydawanych w połowie lat 70-tych afiszy Ochotniczego Hufca Pracy (OHP), skierowanych do młodzieży z biednych, trudnych lub wiejskich środowisk. Afisz wydały: Komenda 8-3 OHP mieszcząca się przy ulicy Huzarskiej 16 (w poprzednim roku miała inny symbol cyfrowy 14-12) oraz Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej (FSZMP) przy Kombinacie Budownictwa Komunalnego (KBK) w Elblągu. Afisz pochodził z 1976 roku, ogłoszono w nim zapisy na rok 1976/77, młodzieży męskiej w wieku 17-24 lat z ukończoną 5 klasą szkoły podstawowej do hufca stacjonarnego szkolnego dwuletniego (nie wakacyjnego), umożliwiającego zdobycie zawodów murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, monter instalacji sanitarnych, betoniarz prefabrykacji, stolarz budowlany-cieśla. Nauka miała odbywać się w zasadniczej Szkole Budowlanej dla Pracujących i jednorocznym Podstawowym Studium Zawodowym dla młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawowej. W przypadku tego ostatniego po jego ukończeniu istniała możliwość przyjęcia do dwuletniej Szkoły Zawodowej. Hufiec umożliwiał wyuczenie się zawodu, odbycie zasadniczej służby wojskowej w oddziale samoobrony oraz pracę za wynagrodzenie. PBK zapewniało bezpłatne zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, całodzienne wyżywienie (częściowo odpłatne), wynagrodzenie inne dla młodocianych inne dla pełnoletnich, odzież roboczą i ochronną, raz w miesiącu opłatę na wyjazd do rodziny, korzystanie z kina, rajdów lub obozów. Pozostałe afisze z tej serii można znaleźć po wpisaniu do wyszukiwarki Wortala Biblioteki Elbląskiej słów - "Szansa dla młodzieży" lub "OHP".

:

1976

Place_of_issue:

Elbląg

:

afisz

:

application/pdf

:

DŻS – VII.4.1

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

This publication is protected and available only for logged users.