Object structure

:

Analiza stanu Ochrony Przeciwpożarowej Usługowej Spółdzielni Pracy w Elblągu - broszura

:

Elbląg - bezpieczeństwo - 20 w. ; Usługowa Spółdzielnia Pracy w Elblągu ; ochrona przeciwpożarowa - analiza - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w.

:

W styczniu 1981 roku wydano broszurę pt. "Analiza stanu Ochrony Przeciwpożarowej Usługowej Spółdzielni Pracy (USP) w Elblągu". W dwunastostronicowym druku ponad połowę tekstu stanowił [nbsp]opis kontroli od roku 1979, zakładów i ich służb dozorowania. Usługowa Spółdzielnia Pracy jak wynika z analizy była dość rozległym przedsiębiorstwem, w samym Elblągu można było naliczyć 8 zakładów pracy, a dochodziły zakłady w Tolkmicku, Braniewie (2), Kmiecinie, Nowym Dworze czy Malborku. W dalszym ciągu opisano sankcje karne, jakie zastosowano wobec winnych zaniedbań, w tym pracownicy za 2-krotne spanie podczas pełnienia służby dozorcy. Przygotowano wnioski zmierzające do poprawy bezpieczeństwa firmy na rok 1981. Wśród wniosków m.in. podkreślono rolę kolejnych szkoleń z zakresu przeciwpożarowego oraz reaktywowanie Komisji Pożarowo - Technicznej. Miały nastąpić też zmiany reorganizacyjne najdalej do 20 lutego 1981 roku. Dokument był parafowany przez dwie osoby: Pełnomocnika Zarządu d/s ochrony przeciwpożarowej, nazwisko nieczytelne oraz Zastępcę Prezesa inż. Zdzisława Jankowskiego.

:

1981

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

application/pdf

:

DŻS – VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.