Object structure

:

Materiały sprawozdawcze na zebranie przedstawicieli członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Sielanka" ... - broszura

:

Elbląg - spółdzielnie mieszkaniowe - 20 w. ; Spółdzielnia Mieszkaniowa "Sielanka" w Elblągu - 20 w. ; bilans - sprawozdanie - 20 w. ; Centralny Związek Spółdzielczości Budownictwa Mieszkaniowego

:

Rada (Nadzorcza) i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej (SM) "Sielanka" przygotowały 4 maja 1978 roku - zebranie przedstawicieli członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Sielanka". Z racji tego zebrania przygotowano członkom spółdzielni odpowiednie "Materiały sprawozdawcze". Wewnątrz druku znalazło się kilka różnych dokumentów m.in. - zaproszenie wraz z proponowanym porządkiem obrad, regulamin obrad, protokół z odbytego w 1977 roku Jesiennego Zebrania Przedstawicieli Członków SM "Sielanka", (o podobnym co rocznym, Jesiennym Zebraniu mowa w dokumencie z 1976 roku). Kolejnym dokumentem z materiałów było - Sprawozdanie Zarządu SM "Sielanka" z działalności za rok 1977 z dnia 28 listopada tegoż roku (w środku druku znajdowało się kilka innych dokumentów wchodzących w jego skład). Na zakończenie przedstawiono projekt zatwierdzonej uchwały bilansowej z rok 1977, z której wynikało, że spółdzielnia dysponuje mieniem wartości 823.127.898,06 zł (przed denominacją). Spółdzielnia Mieszkaniowa "Sielanka" wchodziła w skład Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, stąd na okładce została wydrukowana ta nazwa. Posiadamy w swoich zbiorach również materiały sprawozdawcze ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Zakrzewo" w Elblągu.

:

1978

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

application/pdf

:

DŻS – VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

This publication is protected and available only for logged users.