Object structure

:

Pismo okólne w sprawie szkolenia BHiP - broszura

:

Elbląg - bezpieczeństwo - 20 w. ; zakłady pracy - organizacja - 20 w. ; zakłady pracy - sprawy pracownicze - 20 w. ; Zespół Szkół Ekonomicznych w Elblągu ; Kuratorium Oświaty i Wychowania w Elblągu ; Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego ; Urząd Wojewódzki w Elblągu - wydawnictwa - 20 w. ; Elbląg - szkolnictwo - 20 w.

:

Oprócz dokumentów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w lokalnych zakładach przemysłowych prezentowanych na naszym portalu internetowym, posiadamy także te związane z oświatą i wychowaniem. Z października 1976 roku pochodzi dokument o pełnej nazwie - "Pismo okólne w sprawie szkolenia pracowników nadzoru i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kurs III stopnia w formie seminaryjnej." wydane przez Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu. Treść dokumentu stanowił cały program szkolenia pracowników pedagogicznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz z wykazem aktów prawnych dotyczących zagadnień BHP i wykazem literatury na ten temat oraz wykazu kilkudziesięciu filmów o BHP w szkole. Przygotowany materiał opracowali mgr Janusz Malanowski Starszy Inspektor BHP wraz ze Stanisławem Szadzińskim Inspektorem Pracy w Zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZG ZNP). Program szkolenia skierowany został do Inspektorów Oświaty i Wychowania, Gminnych Dyrektorów Szkół, Dyrektorów Szkół Ponadpodstawowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Miał trwać 4 miesiące, jedno spotkanie na miesiąc, od pierwszego spotkania w dniu 25 listopada 1976 r. w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych (ZSE) w Elblągu przy ulicy Bema 50. Udział w kursie oraz egzaminie był obowiązkowy, ten ostatni miał się odbyć 24 marca 1977 roku a pod dokumentem podpisał się Kurator Oświaty i Wychowania mgr Witold Hryniewicz. Uzupełnieniem tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w szkolnictwie elbląskim jest dokument Kuratorium Oświaty z roku wcześniejszego - "Pismo okólne w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, higieny szkolnej oraz wychowania zdrowotnego", z którym także można się zapoznać.

:

1976

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

application/pdf

:

DŻS - X

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.