Object structure

:

Komunikat wojewódzkiego podsumowania AKCJI LATO - OHP 78 - broszura

:

Elbląg - szkolnictwo - 20 w. ; I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu ; Ochotnicze Hufce Pracy - organizacja - 20 w. ; Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.

:

Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (WK OHP) w Elblągu podsumowała AKCJĘ LATO - OHP 78 w dniu 21 października 1978 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych (wymienini w tekście), dyrektorzy przedsiębiorstw, szkół, komendanci Szkolnych Komend OHP, komendanci wakacyjnych hufców oraz młodzież uczestnicząca w pracach wakacyjnych. Głównymi założeniami corocznych Akcji Lato, jak wynika z druku była "aktywizacja młodzieży szkolnej i akademickiej w zakresie wychowania przez pracę i dla pracy stworzenia młodzieży możliwości uczestnictwa w wykonywaniu pilnych i niezbędnych prac na rzecz gospodarki narodowej oraz zapewnienie jej aktywnego wypoczynku". W akcji pracowało 325 uczestników, młodzież z województwa elbląskiego wyjechała do 14 innych województw a do naszego województwa przyjechała młodzież z 22 innych. Cały dalszy tekst dokumentu to wyliczanie wszelkiego rodzaju odznaczeń oraz nagród rzeczowych bądź to indywidualnych, bądź grupowych. Dla szkół przy których funkcjonowały komendy, zakładów pracy przygotowujących front robót oraz komend hufców). Inne informacje na temat organizacji OHP możemy znaleźć na plakacie - "Nabór do Ochotniczych ...).

:

1978

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

application/pdf

:

DŻS – VII.4.1

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.