Object structure

:

Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu w sprawie zatwierdzenia miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka – druk urzędowy

:

Malbork - historia - 20 w. ; Wojewódzka Rada Narodowa w Elblągu - planowanie ; Wojewódzka Rada Narodowa w Elblągu - wydawnictwa ; Urząd Miejski w Malborku - 20 w. ; Wojewódzki Zarząd Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Elblągu

:

Biblioteka Elbląska posiada w swoich zbiorach Dokumentów Życia Społecznego wiele dokumentów dotyczących Uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu. Jedna z nich - "w sprawie zatwierdzenia miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka", zajmująca 3 strony ponumerowane poprzedzielane dwoma czystymi stronami i jedną zadrukowaną pomyłkowo tym samym tekstem. Brak jest na dokumencie numeru uchwały oraz dnia i roku jej uchwalenia, jedynym określeniem czasowym jest zatwierdzenie druku na końcu dokumentu przez Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) Antoniego Połowniaka, pełniącego tę funkcję w latach 1975-1980. Druk zawierał 7 paragrafów w których zatwierdzono plan zagospodarowania przestrzennego m. Malborka do roku 2000, elementem składowym dokumentu był rysunek planu w skali 1 : 5.000 oraz tekst planu. W tym egzemplarzu jest ich brak ale z poniższej uwagi wynika, iż były przechowywane i dostępne w Urzędzie Miejskim w Malborku i w Wojewódzkim Zarządzie Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Elblągu. Plan obejmował obszar miasta Malborka i przyległe tereny wsi Grobelno, Czerwone Stogi i Nowa Wieś. Ponadto inny dokument z naszych zbiorów - "Informacja o trybie sporządzania miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Malborka" opisuje powstanie powyższego i wymagania formalno-prawne przy jego powstaniu.

:

1975?

Place_of_issue:

Elbląg

:

druk

:

application/pdf

:

DŻS - VIII

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

This publication is protected and available only for logged users.