:

Drogi miłości Bożej

:

Nieczuja-Ostrowski, Bolesław

:

Nieczuja-Ostrowski, Bolesław (1907-2008) ; teologia - rozważania ; wiara ; II wojna światowa, 1939-1945 ; Elbląg - historia - 20 w. ; biografie ; Inspektorat Armii Krajowej „Maria”

:

Autor we wstępie swojej książki tłumaczy swoją chęć napisania i podzielenia się swoimi refleksjami. Jako człowiek wierzący marzył od dziecka aby zostać żołnierzem. Patriotyczna atmosfera panująca w domu rodzinnym, rozmyślanie nad dziejami narodu, znajomość swojego rodu (herb rycerski Nieczuja), ideały zaczerpnięte z ZHP w której wyrastał - pozwoliły ugruntować jego drogę życiową. Jako oficer polski wychował obrońców Ojczyzny, sam uczestniczył w kampanii 1939 r., walczył w oddziałach AK, po wojnie aresztowany (po odsiedzeniu 270 dni w celi śmierci został przez Sąd Najwyższy ułaskawiony i wyrok śmierci został mu zamieniony na dożywotnie więzienie. Po siedmiu latach i trzech miesiącach wyszedł na wolność). Faktograficzny opis wydarzeń połączony z epizodem snu o Panu Jezusie, który konał w ogromnych boleściach. Autor w swych religijnych refleksjach nie jest jednak bezkrytyczny. Wprost przeciwnie, bogactwem dostarczonych ze swego życia przykładów, głębokością spostrzeżeń na temat łask Bożych, dobrych uczynków, miłosierdzia, zasług, itp., sprawia, że szkice niniejsze nabierają wyraźnie charakteru religijno-filozoficznego, a nie religijno-gawędziarskiego.

:

1993

:

Gemini

Place_of_issue:

Kraków

:

książka

:

application/pdf

:

ze zbiorów prywatnych

:

pol

Prawa:

rodzina gen. Bolesława Michała Nieczuja-Ostrowskiego