Object structure

:

Sudetendeutschland : Zeitschrift für die sudetendeutsche Bewegung im Auslande, 1932, H. 12

:

czasopisma niemieckie - 20 w. ; Niemcy sudeccy - periodyki ; mniejszości narodowe

:

Gazeta niemiecka – pismo Niemców sudeckich (Sudetoniemcy), mniejszości zamieszkującej w tzw. Kraju Sudeckim, włączonym po I wojnie światowej w granice Czechosłowacji, która odłączyła się od Austrii i stała się niepodległym państwem. Niemcy sudeccy byli bardzo liczną i silną mniejszością – w 1930 stanowili ponad 22% ludności Czechosłowacji. Nie utożsamiali się oni z krajem, w obrębie którego na mocy postanowień traktatu wersalskiego przyszło im żyć, a Republika Weimarska, a następnie III Rzesza popierały dążenia separatystyczne Niemców sudeckich. Jednym z tego przejawów było czasopismo „Sudetendeutschland” – będące, jak głosi jego podtytuł, organem „niemiecko-sudeckiego ruchu niepodległościowego”. Pismo wydawane było w Wiedniu, gdzie także znajdowała się siedziba Niemiecko-sudeckiego Związku Ojczyźnianego (Sudetendeutscher Heimatbund), w związku z czym bez przeszkód mogło uprawiać ostrą propagandę i zamieszczać artykuły pod tytułami np. „Czeskie bagno”. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się numery z lat 1927-1931 (niekompletne). Numery są opatrzone pieczęcią elbląskiego magistratu.

:

1932-12-01

:

Sudetendeutsche Verlagsbuchhndlung

Place_of_issue:

Wien

:

czasopismo

:

application/pdf

:

012404

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)