Object structure

:

Volkstum und Heimat,1939, [H. 9]

:

sztuka ludowa ; czasopisma niemieckie - 20 w. ; Sohnrey, Heinrich (1859-1948) ; nazizm - czasopisma - 20 w. ; Niemcy - polityka kulturalna - 20 w.

:

Czasopismo niemieckie wydawane w latach trzydziestych i czterdziestych. Zakres tematyczny czasopisma oscylował wokół dwóch pojęć, charakterystycznych dla polityki kulturalnej III rzeszy: „Volkstum” (ludowość) i „Heimat” (mała ojczyzna). W zakres pojęcia „Heimat” wchodziły takie kwestie jak zwyczaje, baśnie, dialekt, pieśń, taniec i inne aspekty sztuki ludowej. Czasopismo „Volsktum und Heimat” należało do wielu narzędzi służących tzw. „Volkstumsarbeit”, czyli pracy na rzecz podtrzymywania „ludowości” uosabiającej, jak chciała propaganda siłę niemieckiego ducha. Szczególne znaczenie przypisywano Volkstumsarbeit na terenach granicznych („Grenzland”) oraz obszarach z liczną mniejszością niemiecką, np. w Siedmiogrodzie. Czasopismo zawiera liczne reprodukcje wytworów sztuki ludowej i fotografie. Jednym z twórców nowej serii czasopisma "Volkstum und Heimat: Zeitschrift für nationalsozialistische Kulturarbeit", był nauczyciel, publicysta, pisarz ludowy - Heinrich Sohnrey (1859-1948). Na stronie tytułowej pieczęć nadburmistrza Elbląga. Biblioteka Elbląska w swoich zasobach posiada zeszyty z lat 1938-1941 (niekompletne).

:

1939-09

:

Herbert Stubenrauch

Place_of_issue:

Berlin

:

czasopismo

:

image/x.djvu

:

012382

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)