Object structure

:

Epithalamion in nuptis nobilitate generis [...] Dni Constantini Ferberi [...]

:

Schreckius, Valentinus

:

Schreck, Valentin (1527-1602) ; Ferber, Konstantin młodszy (1550-1623) ; Ferber, Konstantin starszy (1520-1588) ; Ferber, Maurycy (1471-1537) ; Ferber, Eberhard (1464-1529) ; druk okolicznościowy - 16 w. ; druk weselny - 16 w. ; poezja łacińska - 16 w. ; Stary Testament - rozważania - 16 w.

:

Druk zawiera epithalamion z okazji zaślubin Konstantyna Ferbera młodszego, syna burmistrza miasta Gdańsk, pochodzącego z zasłużonej dla Gdańska patrycjuszowskiej rodziny, z córką Hermanna Hackiusa (Hacken), kuratora kościoła Najświętszej Maryi Panny, Elżbietą. Epithalamion składa się z czterech części. Po dedykacji dla państwa młodych, znajduje się epigramat dla narzeczonego, napisany dystychem elegijnym. Następnie znajduje się właściwe epithalamion, napisane heksametrem. Utwór ten, poza zwyczajowymi życzeniami związanymi z zaślubinami, zawiera pochwałę rodziny Ferberów, wymieniając jej znamienitych członków: Maurycego Ferbera, biskupa warmińskiego od 1523 roku; Ewerta (Eberharda) Ferbera; Konstantyna Ferbera, ojca, wieloletniego burmistrza Gdańska; samego Konstantyna Ferbera młodszego, chwaląc jego zasługi, cnoty, wykształcenie oraz obyczaje. Autor nie pomija także zalet narzeczonej, jej obyczajności, cnót czy pobożności. Po epithalamion druk zawiera kolejny utwór poetycki, napisany dystychem elegijnym, zatytułowany „Punita Libido”, zawierający nawiązania do Starego Testamentu, do ksiąg Rodzaju, Liczb, Sędziów oraz 1 i 2 Księgi Królewskiej. Autorem druku jest Valentin Schreck (1527-1602) poeta laureatus, autor szkolnych sztuk teatralnych o tematyce religijnej i moralizatorskiej oraz wierszy okolicznościowych, profesor poezji na uniwersytecie królewieckim, pedagog, rektor szkoły parafialnej w Gdańsku przy kościele Najświętszej Marii Panny. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.677-Pol.6.II.691. Format bibliograficzny: 4. Superekslibris: Abrahamus Sbasinus. Pieczątki: 1, 7, 10, 12, 20. Dawne sygnatury: T.5.Misc.I. Inne znaki własnościowe: No.156 Ex lib. Simon Loiss. Zewnętrzne oznaczenia: DS. Krawędzie przycięte - barwione. Typ oprawy (materiał) - pergamin (oprawa z japem); obleczenie – koloru pomarańczowego; wiązania - brak wszystkich wiązań skórzanych; niewielkie deformacje; blok - niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1579

:

[s.n.]

Place_of_issue:

[S.l.]

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.687

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)