Object structure

:

Der Wanderer durch Ost- und Westpreußen, Jg.8, 1911.

:

czasopisma niemieckie - 20 w. ; Elbląg - turystyka - czasopisma ; Elbląg - krajoznawstwo - czasopisma

:

Czasopismo o tematyce krajoznawczej wydawane wspólnie przez trzy organy – towarzystwa zajmujące się krzewieniem turystyki w regionie: Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs in Ostpreußen w Królewcu, Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs für Elbing und Umgegend w Elblągu oraz Westpreußischer Wanderverein w Grudziądzu. Periodyk zawiera przyczynki traktujące o walorach krajobrazowych, przyrodniczych, historycznych, etnograficznych i innych „małej ojczyzny” – w tym wypadku Prus Wschodnich i Zachodnich, a także artykuły o rodzimych pisarzach i artystach (m. in. Agnes Miegel, Friedzie Jung czy związanym z Elblągiem Hermanie Sudermannie), doniesienia o działalności towarzystw przyrodniczych, turystycznych, sportowych itp., relacje z zawodów sportowych i innych imprez, m. in. urządzanych cyklicznie w różnych miastach obu prowincji świąt śpiewaczych oraz drobne utwory beletrystyczne - opowiadania, wiersze oraz – przede wszystkim – legendy i podania regionalne. Jeśli chodzi o Elbląg, wiele miejsca poświęcano założeniu leśnemu Bażantarnia (Vogelsang) i atrakcyjnym okolicom miasta (Wysoczyzna Elbląska), w kilku numerach pisano także o osobliwości, jaka były elbląskie Mateczki Adwentowe, relacjonowano także działalność elbląskiego Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs, założonego w 1901 r., którego praca i efekty działalności uchodziły za wzorcowe. Periodyk ilustrowany jest licznymi unikatowymi fotografiami, zamieszczano w nim także wiele reklam, m. in. Elbląga zachwalanego jako „perła wschodu”. Biblioteka Elbląska w swoich zbiorach posiada lata 1904-1911 (Jg. 1-8).

:

1911

:

E. Wernichs

Place_of_issue:

Elbing

:

czasopismo

:

image/x.djvu

:

10499

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)