Object structure

:

Mały Dziennik, R. V, 17 sierpień 1939, nr 227

:

czasopisma polskie - 20 w. ; katolicyzm - prasa ; dziennik informacyjno-publicytyczny ; czasopisma katolickie - 20 w.

:

„Mały Dziennik”- katolicki dziennik informacyjno-publicytyczny, ukazujący się w latach 1935-1939 w Niepokalanowie. Założony i wydawany przez o. franciszkanów, z inicjatywy ojca Maksymiliana Marii Kolbego. Czasopismo o orientacji katolicko-prawicowej, oficjalnie nie było związane z żadną opcją polityczną (brak też tekstów stricte religijnych), krzewiło jednak idee Obozu Narodowo-Radykalnego, nie stroniło też od sensacyjności. Redaktorem naczelnym "Małego Dziennika" był o. Marian Wójcik, a pracownikami redakcji m.in. Maksymilian Maria Kolbe, Jerzy Rutkowski i Adam Romer. Jednym z wielu autorów tekstów był m.in. ks. Stanisław Trzeciak - piszący o sprawach żydowskich. "Mały Dziennik" zgodnie z założeniem twórców, miał ułatwiać wprowadzanie w życie encyklik papieskich, głosić zasady moralności chrześcijańskiej, a także budować nowy ustrój kulturalny i społeczny, którego fundamentem byłaby katolicka nauka społeczna. To pismo, w zamierzeniu jego fundatorów, miało być również ważnym głosem w dyskusji społecznej i opiniotwórczym ośrodkiem, z którym ze względu na jego poczytność musieliby się liczyć rządzący. Za pomocą gazety chciano budować obywatelską postawę czytelników i ich samodzielność w ocenie rzeczywistości, także tej politycznej. Pierwsze próbne (bezpłatne egzemplarze ukazywały się od 6 kwietnia 1935 r., liczyły 12 stron, późniejsze 8 stron). Od 22 maja 1935 r. ukazywała się gazeta codziennie. Pierwszy płatny numer ukazał się jako nr 6 i kosztował 5 groszy. Biblioteka Elbląska posiada w swych zbiorach jeden numer czasopisma z 17 sierpnia 1939 (nr 227).

:

1939-08-17

Place_of_issue:

Warszawa ; Niepokalanów

:

czasopismo

:

image/x.djvu

:

N-4723

:

pol

Prawa:

Domena publiczna (public domain)