:

Comenius und die Böhmischen Brüder

:

ruch społeczno-religijny w Czechach ; Eckstein, Friedrich ; Komeński, Jan Amos (1592-1670) ; Comenius, Johann Amos (1592-1670) ; pedagogika

:

Comenius a bracia czescy. Bracia czescy to ruch religijno – społeczny, zapoczątkowany w Czechach (pierwsza wspólnota powstała w 1457). Uważany za kontynuacje husytyzmu, był jednak jeszcze bardziej od niego radykalny. Bracia czescy głosili wartość pracy, skromnego, ubogiego życia, odrzucali wysokie urzędy i godności. Byli prześladowani zarówno przez katolików jak i protestantów, schronienia szukali m. in. w Polsce (w tym w Lesznie, gdzie powstała drukarnia i szkoła i gdzie działał Komeński, który był przewodniczącym ówczesnej gminy). Autor wstępu – Friedrich Eckstein widzi w Comeniusie (1592-1670) uosobienie ciężkiej doli braci czeskich, a wręcz drugiego Hioba, ze względu na nieszczęścia jakie go dotykały: prześladowanie, wygnanie, bieda, utrata ojczyzny i kilkakrotna utrata majątku (w Fulneck jego dom splądrowany został przez hiszpańskich żołnierzy, w Lesznie spłonął wraz z biblioteką i rękopisami po podpaleniu miasta przez Szwedów), a wreszcie śmierć żony i dzieci. Antologia zawiera wybór pism Jana Amosa Komeńskiego oraz pieśni braci czeskich m. in. : „Panegersia”, wybór pism pedagogicznych, Unum necessarium (czyli Jedyne konieczne) i inne. Książka z serii : Österreichische Biblioteck. Nr. 13

:

1916 ?

:

Insel-Verlag

Place_of_issue:

Leipzig

:

książka

:

image/x.djvu

:

10463

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)