:

Schul-Ordnung für die Elemenarschulen der Provinz Preussen

:

szkolnictwo - historia ; szkolnictwo - przepisy ; porządek szkolny

:

Porządek szkolny dla szkół elementarnych w prowincji Prusy, wydany przez króla Fryderyka Wilhelma 11 grudnia 1845 r. Wprowadzał on definitywnie powszechny obowiązek szkolny w Prusach, nakładając go na każde dziecko, które ukończyło szósty rok życia (chyba że pobierało ono lekcje domowe). Edukacja miała trwać aż do skończenia przez ucznia czternastego roku życia. Porządek nakładał szereg obowiązków na właściciela posiadłości ziemskiej (przede wszystkim obowiązek wzniesienia szkoły na swojej włości) oraz na miejscowego pastora, który pełnił funkcję lokalnego inspektora szkolnego. Przepisy dotyczące uposażenia nauczycieli były odmienne na wsi i w mieście. Wiejski pierwszy nauczyciel powinien był otrzymać darmowe mieszkanie, materiał opałowy, kawałek gruntu o powierzchni jednej morgi chełmińskiej, ogródek kuchenny, potrzebne pomieszczenia gospodarcze, paszę dla przynajmniej 2 sztuk bydła, określone ilości zboża (żyto) oraz siana i słomy, a także pięćdziesiąt talarów w gotówce. Uposażenie drugiego i trzeciego nauczyciela było odpowiednio skromniejsze. Pierwszy nauczyciel w mieście otrzymywał natomiast darmowe mieszkanie i materiał opałowy (lub jego ekwiwalent w gotówce) oraz minimalne 150 talarów w gotówce (połowa tej sumy mogła jednak zostać wypłacona w naturze). Druk dwudziestoczterostronicowy, pomiędzy stronami numerowanymi puste karty nienumerowane. Na stronie tytulowej i nastepnej zapiski rekopismienne, odnoszące sie m. in. do kodyfikacji, w ktorym zamiesczony został wyżej opisany porzadek.

:

1845

:

Degensche Buchdruckerei

Place_of_issue:

Königsberg

:

książka

:

image/x.djvu

:

35342

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)