Kolekcja

Freie Lehrerzeitung

"Freie Lehrerzeitung" to tygodnik dla nauczycieli wydawany przez Związek Nauczycielski (Elbinger Lehrerverein) w Elblągu przez A.G. Kutsch'a . Czasopismo ukazywało się co piątek. Tematyka artykułów była różnorodna aczkolwiek zawsze związana z nauczaniem, wychowaniem, metodyką, życiem poszczególnych szkół, kształceniem własnym nauczyciela. W periodyku nie brakowało konkretnych porad np. zalecanych książek i lektur, zadań arytmetycznych do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych itp. W każdym numerze czytelnik mógł znaleźć relacje ze swojego regionu (Prusy Wschodnie,)jak również wiadomości z innych regionów Niemiec a także z zagranicy (Litwa, Włochy, Stany Zjednoczone). Czasopismo obfitowało również w artykuły naukowe z różnych dziedzin, dotyczące np. odkryć geograficznych, Schliemanna, dialektów, wyrazów zapożyczonych w języku niemieckim, wynalazków (np. telefonu). W numerach ukazywały się też ogłoszenia dotyczące np. wakatów w poszczególnych szkołach prowincji, zebrań związków i stowarzyszeń nauczycielskich. Na końcu zamieszczano reklamy, z których większość dotyczyła artykułów mogących zainteresować nauczyciela : książek, pomocy naukowych, przyborów piśmienniczych, kalendarzy dla nauczycieli itp.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji