Kolekcja

Ostdeutsche Literatur Kunst und Wissenschaft

Elbląski miesięcznik poświęcony sztuce i nauce. Rocznik 1933 (od kwietnia do lipca) – posiada ciągłość numeracji stron, każdy nr dziesięciostronicowy zakończony dwoma stronicami reklam. Przykładowe tematy z dziedziny literatury to: „Wschodnioniemiecka poezja i jej znaczenie dla literatury światowej”, „Jak Wschodnioprusak widzi twórczość Johanny Wolff”, z dziedziny muzyki; „Na stulecie urodzin J. Brahmsa”, „Co to jest symfonia?”, z dziedziny sztuk pięknych: „Gospodyni domowa a sztuka”, z dziedziny nauki: „Udane badania z dziedziny dziedziczenia i ras w Królewieckim Instytucie Zoologicznym”, „Tysiąc małych planet”. Wiele miejsca poświęca czasopismo teatrowi elbląskiemu. Na końcu tekstu maszynopis z 9 września 1933 r. Jest to sprostowanie do zamieszczonego w lipcowym numerze artykułu Hellmuta Drawsa-Tychsena dotyczącego Ernsta Altkircha – badacza Spinozy. List protestacyjny odnośnie artykułu nadesłała wdowa po Altkirchu, twierdząc, iż jej mąż przedstawiony został przez publicystę tendencyjnie, a miejscami wręcz fałszywie, a jego powierzchowna znajomość z jej mężem nie uprawniała go do tworzenia artykułu biograficznego o uczonym.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji