Kolekcja

dzienniki

„Altpreussische Zeitung und Anzeiger für Stadt und Land” była organem elbląskich demokratów. Gazeta liczyła 4 strony, a ukazywała się od wtorku do niedzieli.

Elbinger Neueste Nachrichten - ukazywało się od Wiosny Ludów (1848 r.) do 1915 roku.

„Elbinger Post” - gazeta ludowa dla prowincji Prusy, ukazywała się codziennie z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

Elbinger Zeitung und Elbinger Anzeigen - najważniejsze czasopismo elbląskie. Ukazywało się od grudnia 1824 roku jako "Elbinger Anzeigen" początkowo dwa razy w tygodniu. Nakład początkowy wynosił 800-1200 egzemplarzy, by przed I wojną światową osiągnąć 24000 egz. Od 1 grudnia 1834 roku czasopismo ukazywało się pod nowym tytułem "Elbinger Zeitung" a w podtytule widniała dawna nazwa "Elbinger Anzeigen".

Elbinger Tageblatt - dziennik zaczął ukazywać się od listopada 1884 do1933 roku.

Freie Presse - pismo było kierowane do zwolenników socjaldemokracji zamieszkałych w Elblągu, Malborku i w okolicznych powiatach.

Westpreussische Zeitung - 01.11.1933 r. ukazał się pierwszy numer będącej ze względów propagandowych organem NSDAP w tzw. Okręgu Prusy Zachodnie, tj. na terenie Powiśla.

Elbinger Anzeigen - periodyk ukazywał się dwa razy w tygodniu w środy i w soboty, a zamieszczano w nim sprawozdania z ciekawszych wydarzeń mających miejsce w dwóch największych miastach Prus – Gdańsku i Królewcu, oraz najważniejszych stolicach europejskich – Berlinie, Paryżu i Londynie.

Elbinger Zeitung - w gazecie drukowano systematycznie powieść w odcinkach, zamieszczano aktualne notowania z giełdy berlińskiej, pisano obszernie o wydarzeniach kulturalnych w mieście. Przeglądając roczniki można też napotkać sprawozdania sądowe, wiadomości sportowe oraz programy radiowe. Głównym źródłem zwłaszcza dla handlu był dział ogłoszeń, gdzie ogłaszały się elbląskie przedsiębiorstwa, sklepy, zakłady rzemieślnicze.

Neuer Elbinger Anzeiger – czterostronicowa gazeta codzienna, zaczęła ukazywać się pod koniec lat czterdziestych XIX w.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (10)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji