Kolekcja

Dokumenty życia społecznego

Dokumentami życia społecznego określa się druki wydawane w celu osiągnięcia doraźnych celów informacyjnych, propagandowych, reklamowych i normatywnych, odzwierciedlające wewnętrzną działalność różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń i instytucji, grup społecznych. Zawarte w nich wiadomości są często efemeryczne, unikatowe oraz niedostępne w innych materiałach. Zwykle przeznaczone są dla określonego kręgu odbiorców i najczęściej do pozaksięgarskiego sposobu rozpowszechniania. Charakteryzują się różnorodną formą i szatą graficzną, występują w postaci druków ulotnych, zwartych i ciągłych. Część z nich ma znikomą wartość, ale są bez wątpienia i takie, których wartość jako materiału źródłowego dla następnych pokoleń badaczy trudno przecenić. Biblioteka Elbląska w swoich zbiorach posiada afisze, exlibrisy, kalendarze, pocztówki, plakaty, fotografie, książki telefoniczne, foldery, zaproszenia, sprawozdania i biuletyny przedstawiające wydarzenia z różnych dziedzin życia lokalnego. Dokumenty te są źródłem informacji o sposobie i poziomie życia ludności i jej zainteresowaniach. Z upływem lat DŻS-y nabierają znaczenia historycznego jako ślady minionej epoki.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji