Kolekcja

Zbiory zabytkowe

Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej to niezwykle cenna kolekcja inkunabułów, starodruków, rękopisów i głównie niemieckojęzycznych czasopism z XIX i XX wieku. Pokaźny zbiór Biblii (ok. 160 wydań w różnych językach), listy pasterskie, pieśni, Ewangelie, mogą służyć jako nieoceniony materiał do badań dla teologów. Ponadto Biblioteka posiada XVI i XVII wieczne łacińskie źródła piśmienne do badań nad historią doktryny i idei Kościoła pióra św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu, Marcina Lutra oraz listy papieskie Piusa II, Bonifacego VIII, Leona I. Istotną część zbiorów stanowią także traktaty filozoficzne autorstwa klasyków myśli Arystotelesa, Kartezjusza, Spinozy, Platona, Seneki oraz fundamentalne dla współczesnej geometrii dzieła Euklidesa. Pośród książek XVIII wiecznych i nowszych przeważają wydawnictwa niemieckojęzyczne z zakresu teorii i historii literatury, leksykologii, językoznawstwa, literatury pięknej (głównie klasyka niemiecka, tłumaczenia na niemiecki- między innymi dzieł polskich), geografii, nauk ścisłych, historii. Szczególne pod względem poznawczo-źródłowym są kolekcje muzykaliów oraz zbiory kartograficzne. Zbiory zabytkowe liczą blisko 57.000 jednostek

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (7)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji