Kolekcja

Rocznik Elbląski

Rocznik Elbląski (http://rocznik.bibliotekaelblaska.pl/) – periodyk ukazujący się od 1961 roku, wydawany przez Polskie Towarzystwo Historyczne / Oddział w Elblągu. Czasopismo ukazuje się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Elblągu. Poszczególne tomy rocznika zawierają bloki rozpraw naukowych, dotyczących m.in. historii miasta i regionu ; materiały źródłowe ; recenzje i omówienia ; kroniki (sprawozdania z działalności instytucji oraz stowarzyszeń kulturalnych i naukowych). Wszystkie prace poparte są bibliografią, w których autorzy starają się odnotować wszystkie wykorzystane do pracy publikacje książkowe i prasowe. Prestiż każdego numeru podnoszą również artykuły autorów pozamiejscowych, pochodzących z Polski oraz innych krajów, m.in. z Łodzi, Gdańska, Torunia, Niemiec, Rosji. Wszystkie artykuły naukowe i źródła historyczne służą poznawaniu ciekawych i skomplikowanych dziejów miasta Elbląga. Artykuły zagranicznych badaczy, niewątpliwie wpływają na różnorodność prezentowanych na łamach periodyku przyczynków, a przez to na jego wysoki poziom i dużą wartość poznawczą. Rocznik Elbląski służy nie tylko historykom elbląskim, ale i tym wszystkim, którym nieobca jest kultura i historia elbląska. Periodyk spełnia w życiu miasta ważną rolę kulturotwórczą. W komitecie redakcyjnym „Rocznika” zasiadało na przestrzeni lat wielu uznanych historyków i specjalistów z różnych dziedzin, m. in. zmarły prof. dr hab. Marian Biskup. Obecnie redaktorem naukowym „Rocznika Elbląskiego” jest prof. dr hab. Andrzej Groth. Członkowie: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki (Malbork), ks. dr Mieczysław Józefczyk (Elbląg), prof. dr hab. Marian Mroczko (Gdańsk), Jacek Nowiński (Elbląg), Wiesława Rynkiewicz-Domino (Elbląg), Grażyna Kluge (Elbląg), Maria Kubacka . Sekretarz redakcji: Joanna Szkolnicka (Elbląg).

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji