Deutsch   English   polski  
Deutsch   English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Ochrona środowiska (II.6)
Found : 14
View:
1. 

Ochrona środowiska i gospodarka wodna: miejsce województwa elbląskiego wśród województw w kraju

Keywords: ochrona środowiska - statystyka , województwo elbląskie - ochrona środowiska - statystyka , gospodarka wodna - statystyka , Elbląg - ochrona środowiska - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dokumenty życia społecznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Dokumenty życia społecznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dokumenty życia społecznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dokumenty życia społecznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Informacja z realizacji Uchwały Miejskiej Rady Narodowej Nr XVI/56/81 – sprawozdanie

Keywords: druk urzędowy - 20 w. , ochrona środowiska , Miejska Rada Narodowa w Elblągu - 20 w. , Elbląg - ekologia - 20 w. , Urząd Miejski w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kierunki działania w zakresie ochrony środowiska miasta Elbląga na lata 1981-1985 : broszura

Keywords: ochrona środowiska , Elbląg - ekologia - 20 w. , odpady , zanieczyszczenie środowiska , hałas - pomiary , Urząd Miejski w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dokumenty życia społecznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zagadnienia prawno-administracyjne (VIII.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dokumenty życia społecznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Film. Kino (XV.9)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Dokumenty życia społecznego

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wojsko. Obrona cywilna (IX)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Ochrona środowiska morskiego w świetle Konwencji Helsińskiej: kurso – konferencja naukowo-techniczna : biuletyn

Keywords: Konwencja Helsińska , ochrona środowiska morskiego , Morze Bałtyckie - ekologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

Facebook