Deutsch   English   polski  
Deutsch   English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 64096

Obecnie czytających: 322

Łączna liczba czytelników od dnia 2008-06-01: 10932962

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2008-06-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [50448]
 2. stary druk [2396]
 3. afisz/plakat [1470]
 4. książka [1452]
 5. zdjęcie [1007]
 6. fotogram [701]
 7. zaproszenie [693]
 8. książka współoprawna (klocek) [656]
 9. exlibris [552]
 10. muzykalia [417]
 11. program teatralny [296]
 12. ulotka [250]
 13. broszura [238]
 14. folder [227]
 15. kartka pocztowa [223]
 16. biuletyn [219]
 17. rękopis [157]
 18. druk urzędowy [151]
 19. informator [132]
 20. karta ewidencyjna [131]
 21. druk [125]
 22. ulotka reklamowa [109]
 23. dzienniki ustaw [94]
 24. nadbitka [92]
 25. dżs [90]
 26. druk okolicznościowy [85]
 27. nuty [78]
 28. druk muzyczny [68]
 29. wycinek prasowy [62]
 30. inkunabuł [59]
 31. Teka [53]
 32. kalendarz [49]
 33. widokówka [47]
 34. afisz [47]
 35. atlas [46]
 36. mapa [44]
 37. rachunek [39]
 38. maszynopis [35]
 39. rysunek [31]
 40. program muzyczny [31]
 41. druk statystyczny [28]
 42. katalog [25]
 43. dyplom [21]
 44. program [17]
 45. korespondencja [17]
 46. etykieta [17]
 47. znaczki wpinane [16]
 48. grafika [16]
 49. bilet [16]
 50. zakładka [12]
 51. regulamin [11]
 52. schemat [10]
 53. plan miasta [9]
 54. plan [9]
 55. rewers [8]
 56. list [8]
 57. legitymacja [6]
 58. koperta [6]
 59. akwarela [6]
 60. zawiadomienie [5]
 61. reklama [5]
 62. podziękowania [5]
 63. odbitka [5]
 64. karnet [5]
 65. rycina [4]
 66. kupon [4]
 67. gazetka szkolna [4]
 68. blankiet [4]
 69. plany [3]
 70. naklejka [3]
 71. lista [3]
 72. kartka świąteczna [3]
 73. kartka [3]
 74. cegiełka [3]
 75. plakat [2]
 76. kwit [2]
 77. kartka z życzeniami [2]
 78. śpiewnik [1]
 79. wizytówka [1]
 80. wiersze [1]
 81. upoważnienie [1]
 82. statut [1]
 83. scenariusz teatralny [1]
 84. prospekt [1]
 85. pocztówka [1]
 86. pieczęć [1]
 87. opaska na rękę [1]
 88. noty księgowe [1]
 89. nakrycie głowy [1]
 90. memoriał [1]
 91. medalion [1]
 92. list uznania [1]
 93. list gratulacyjny [1]
 94. karta [1]
 95. fotogramy [1]
 96. fotofram [1]
 97. emblemat [1]
 98. brosz [1]
 99. banknot [1]
 100. artykuł [1]
 101. ankieta [1]
 102. angaż [1]
 103. album [1]
 104. akt nadania [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [1647635]
 2. książka [576548]
 3. stary druk [88111]
 4. książka współoprawna (klocek) [27418]
 5. inkunabuł [22443]
 6. afisz/plakat [19207]
 7. fotogram [14332]
 8. program teatralny [13259]
 9. rękopis [10424]
 10. nadbitka [9816]
 11. muzykalia [7936]
 12. zdjęcie [7493]
 13. zaproszenie [6354]
 14. atlas [6247]
 15. kalendarz [4941]
 16. folder [3792]
 17. mapa [3282]
 18. informator [2668]
 19. grafika [2446]
 20. broszura [2321]
 21. katalog [1974]
 22. plan miasta [1967]
 23. kartka pocztowa [1891]
 24. biuletyn [1834]
 25. ulotka [1661]
 26. ulotka reklamowa [1638]
 27. druk okolicznościowy [1192]
 28. rysunek [1173]
 29. nuty [1114]
 30. wycinek prasowy [1101]
 31. dżs [1073]
 32. maszynopis [905]
 33. druk muzyczny [898]
 34. druk urzędowy [608]
 35. exlibris [547]
 36. druk [509]
 37. schemat [502]
 38. plan [472]
 39. program muzyczny [345]
 40. Teka [343]
 41. widokówka [302]
 42. program [256]
 43. rachunek [237]
 44. druk statystyczny [237]
 45. akwarela [201]
 46. memoriał [196]
 47. karta ewidencyjna [178]
 48. plany [164]
 49. etykieta [157]
 50. bilet [157]
 51. rycina [141]
 52. legitymacja [122]
 53. dyplom [109]
 54. prospekt [107]
 55. kupon [102]
 56. zakładka [94]
 57. regulamin [77]
 58. list [73]
 59. angaż [73]
 60. artykuł [69]
 61. afisz [64]
 62. album [61]
 63. reklama [45]
 64. medalion [45]
 65. kartka świąteczna [42]
 66. pocztówka [39]
 67. odbitka [38]
 68. blankiet [36]
 69. korespondencja [31]
 70. zawiadomienie [19]
 71. znaczki wpinane [18]
 72. koperta [18]
 73. rewers [16]
 74. podziękowania [16]
 75. list uznania [16]
 76. akt nadania [16]
 77. fotogramy [14]
 78. lista [10]
 79. cegiełka [10]
 80. opaska na rękę [10]
 81. kwit [9]
 82. pieczęć [9]
 83. brosz [9]
 84. kartka z życzeniami [8]
 85. dzienniki ustaw [7]
 86. gazetka szkolna [7]
 87. karta [7]
 88. banknot [6]
 89. scenariusz teatralny [5]
 90. noty księgowe [5]
 91. nakrycie głowy [5]
 92. karnet [4]
 93. wizytówka [4]
 94. upoważnienie [4]
 95. emblemat [4]
 96. naklejka [2]
 97. plakat [1]
 98. kartka [0]
 99. śpiewnik [0]
 100. wiersze [0]
 101. statut [0]
 102. list gratulacyjny [0]
 103. fotofram [0]
 104. ankieta [0]

Więcej statystyk...

Facebook