Deutsch   English   polski  
Deutsch   English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 63214

Obecnie czytających: 39

Łączna liczba czytelników od dnia 2008-06-01: 8597621

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2008-06-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [49870]
 2. stary druk [2301]
 3. afisz/plakat [1470]
 4. książka [1444]
 5. zdjęcie [1007]
 6. zaproszenie [693]
 7. książka współoprawna (klocek) [656]
 8. fotogram [619]
 9. exlibris [552]
 10. muzykalia [417]
 11. program teatralny [296]
 12. ulotka [250]
 13. broszura [238]
 14. folder [227]
 15. kartka pocztowa [223]
 16. biuletyn [219]
 17. rękopis [157]
 18. druk urzędowy [151]
 19. informator [132]
 20. karta ewidencyjna [131]
 21. druk [125]
 22. ulotka reklamowa [109]
 23. dzienniki ustaw [94]
 24. nadbitka [91]
 25. dżs [90]
 26. druk okolicznościowy [85]
 27. nuty [78]
 28. druk muzyczny [68]
 29. wycinek prasowy [62]
 30. inkunabuł [59]
 31. Teka [53]
 32. kalendarz [49]
 33. widokówka [47]
 34. afisz [47]
 35. atlas [46]
 36. mapa [44]
 37. rachunek [39]
 38. maszynopis [35]
 39. rysunek [31]
 40. program muzyczny [31]
 41. druk statystyczny [28]
 42. katalog [25]
 43. dyplom [21]
 44. program [17]
 45. korespondencja [17]
 46. etykieta [17]
 47. znaczki wpinane [16]
 48. grafika [16]
 49. bilet [16]
 50. zakładka [12]
 51. regulamin [11]
 52. schemat [10]
 53. plan miasta [9]
 54. plan [9]
 55. rewers [8]
 56. list [8]
 57. legitymacja [6]
 58. koperta [6]
 59. akwarela [6]
 60. zawiadomienie [5]
 61. reklama [5]
 62. podziękowania [5]
 63. odbitka [5]
 64. karnet [5]
 65. rycina [4]
 66. kupon [4]
 67. gazetka szkolna [4]
 68. blankiet [4]
 69. plany [3]
 70. naklejka [3]
 71. lista [3]
 72. kartka świąteczna [3]
 73. kartka [3]
 74. cegiełka [3]
 75. plakat [2]
 76. kwit [2]
 77. kartka z życzeniami [2]
 78. śpiewnik [1]
 79. wizytówka [1]
 80. wiersze [1]
 81. upoważnienie [1]
 82. statut [1]
 83. scenariusz teatralny [1]
 84. prospekt [1]
 85. pocztówka [1]
 86. pieczęć [1]
 87. opaska na rękę [1]
 88. noty księgowe [1]
 89. nakrycie głowy [1]
 90. memoriał [1]
 91. medalion [1]
 92. list uznania [1]
 93. list gratulacyjny [1]
 94. karta [1]
 95. fotogramy [1]
 96. emblemat [1]
 97. brosz [1]
 98. banknot [1]
 99. artykuł [1]
 100. ankieta [1]
 101. angaż [1]
 102. album [1]
 103. akt nadania [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [976881]
 2. książka [471889]
 3. stary druk [40223]
 4. książka współoprawna (klocek) [22240]
 5. afisz/plakat [17587]
 6. program teatralny [12570]
 7. fotogram [11662]
 8. nadbitka [8893]
 9. rękopis [7469]
 10. atlas [5502]
 11. muzykalia [4849]
 12. zdjęcie [4843]
 13. zaproszenie [4276]
 14. kalendarz [3060]
 15. mapa [2987]
 16. inkunabuł [2934]
 17. folder [2568]
 18. grafika [2333]
 19. plan miasta [1840]
 20. informator [1831]
 21. kartka pocztowa [1574]
 22. broszura [1544]
 23. biuletyn [1446]
 24. ulotka [1043]
 25. wycinek prasowy [1012]
 26. rysunek [997]
 27. nuty [861]
 28. dżs [839]
 29. maszynopis [827]
 30. druk okolicznościowy [752]
 31. druk muzyczny [697]
 32. ulotka reklamowa [642]
 33. schemat [440]
 34. plan [426]
 35. druk [424]
 36. druk urzędowy [413]
 37. Teka [313]
 38. program muzyczny [309]
 39. exlibris [305]
 40. widokówka [219]
 41. druk statystyczny [209]
 42. program [177]
 43. memoriał [175]
 44. akwarela [172]
 45. bilet [137]
 46. etykieta [130]
 47. rycina [119]
 48. katalog [109]
 49. karta ewidencyjna [106]
 50. rachunek [98]
 51. dyplom [93]
 52. prospekt [91]
 53. kupon [87]
 54. zakładka [71]
 55. regulamin [71]
 56. legitymacja [66]
 57. plany [66]
 58. album [60]
 59. angaż [58]
 60. list [53]
 61. medalion [38]
 62. afisz [33]
 63. odbitka [31]
 64. pocztówka [26]
 65. kartka świąteczna [21]
 66. zawiadomienie [19]
 67. blankiet [17]
 68. list uznania [16]
 69. akt nadania [15]
 70. znaczki wpinane [13]
 71. rewers [13]
 72. reklama [13]
 73. podziękowania [13]
 74. koperta [12]
 75. korespondencja [11]
 76. kartka z życzeniami [8]
 77. gazetka szkolna [7]
 78. lista [7]
 79. cegiełka [7]
 80. pieczęć [6]
 81. fotogramy [5]
 82. dzienniki ustaw [4]
 83. wizytówka [4]
 84. upoważnienie [4]
 85. nakrycie głowy [4]
 86. kwit [4]
 87. emblemat [4]
 88. brosz [4]
 89. banknot [4]
 90. artykuł [4]
 91. scenariusz teatralny [3]
 92. opaska na rękę [3]
 93. naklejka [2]
 94. noty księgowe [2]
 95. karta [2]
 96. karnet [0]
 97. kartka [0]
 98. plakat [0]
 99. śpiewnik [0]
 100. wiersze [0]
 101. statut [0]
 102. list gratulacyjny [0]
 103. ankieta [0]

Więcej statystyk...

Facebook