Deutsch   English   polski  
Deutsch   English   polski  

Statystyki

Liczba publikacji: 57484

Obecnie czytających: 130

Łączna liczba czytelników od dnia 2008-06-01: 8069459

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2008-06-01

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [45198]
 2. stary druk [2213]
 3. afisz/plakat [1470]
 4. książka [1443]
 5. zdjęcie [758]
 6. książka współoprawna (klocek) [645]
 7. zaproszenie [637]
 8. exlibris [551]
 9. fotogram [504]
 10. muzykalia [417]
 11. program teatralny [296]
 12. ulotka [243]
 13. folder [225]
 14. kartka pocztowa [219]
 15. biuletyn [202]
 16. broszura [165]
 17. rękopis [153]
 18. informator [132]
 19. druk urzędowy [115]
 20. ulotka reklamowa [104]
 21. druk [94]
 22. nadbitka [91]
 23. druk okolicznościowy [85]
 24. dżs [80]
 25. nuty [78]
 26. druk muzyczny [68]
 27. wycinek prasowy [62]
 28. inkunabuł [59]
 29. Teka [53]
 30. kalendarz [49]
 31. widokówka [47]
 32. atlas [46]
 33. mapa [44]
 34. maszynopis [35]
 35. rachunek [33]
 36. rysunek [31]
 37. program muzyczny [31]
 38. druk statystyczny [28]
 39. katalog [25]
 40. program [17]
 41. etykieta [17]
 42. znaczki wpinane [16]
 43. grafika [16]
 44. bilet [16]
 45. dyplom [15]
 46. zakładka [12]
 47. regulamin [11]
 48. schemat [10]
 49. plan miasta [9]
 50. plan [9]
 51. rewers [8]
 52. list [8]
 53. legitymacja [6]
 54. akwarela [6]
 55. odbitka [5]
 56. koperta [5]
 57. karnet [5]
 58. zawiadomienie [4]
 59. rycina [4]
 60. reklama [4]
 61. kupon [4]
 62. gazetka szkolna [4]
 63. blankiet [4]
 64. afisz [4]
 65. plany [3]
 66. kartka świąteczna [3]
 67. plakat [2]
 68. kwit [2]
 69. kartka z życzeniami [2]
 70. cegiełka [2]
 71. wizytówka [1]
 72. upoważnienie [1]
 73. statut [1]
 74. scenariusz teatralny [1]
 75. prospekt [1]
 76. podziękowania [1]
 77. pocztówka [1]
 78. pieczęć [1]
 79. opaska na rękę [1]
 80. nakrycie głowy [1]
 81. memoriał [1]
 82. medalion [1]
 83. list uznania [1]
 84. list gratulacyjny [1]
 85. karta [1]
 86. emblemat [1]
 87. banknot [1]
 88. artykuł [1]
 89. ankieta [1]
 90. angaż [1]
 91. album [1]
 92. akt nadania [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [873761]
 2. książka [451850]
 3. stary druk [37451]
 4. książka współoprawna (klocek) [21586]
 5. afisz/plakat [17164]
 6. program teatralny [12369]
 7. fotogram [10749]
 8. nadbitka [8642]
 9. rękopis [7181]
 10. atlas [5278]
 11. muzykalia [4694]
 12. zdjęcie [3863]
 13. zaproszenie [3814]
 14. mapa [2689]
 15. kalendarz [2649]
 16. inkunabuł [2552]
 17. folder [2301]
 18. grafika [2198]
 19. plan miasta [1708]
 20. informator [1638]
 21. kartka pocztowa [1515]
 22. biuletyn [1312]
 23. broszura [1270]
 24. wycinek prasowy [1004]
 25. rysunek [921]
 26. ulotka [916]
 27. nuty [843]
 28. dżs [772]
 29. maszynopis [770]
 30. druk muzyczny [668]
 31. plan [375]
 32. druk [364]
 33. schemat [360]
 34. druk okolicznościowy [344]
 35. ulotka reklamowa [335]
 36. Teka [301]
 37. program muzyczny [297]
 38. druk urzędowy [295]
 39. exlibris [283]
 40. widokówka [209]
 41. druk statystyczny [193]
 42. memoriał [174]
 43. akwarela [161]
 44. program [157]
 45. bilet [132]
 46. etykieta [120]
 47. rycina [109]
 48. katalog [91]
 49. dyplom [80]
 50. prospekt [80]
 51. kupon [75]
 52. zakładka [70]
 53. rachunek [67]
 54. plany [62]
 55. legitymacja [56]
 56. album [56]
 57. regulamin [52]
 58. list [37]
 59. medalion [32]
 60. odbitka [30]
 61. angaż [27]
 62. pocztówka [23]
 63. kartka świąteczna [21]
 64. zawiadomienie [19]
 65. blankiet [15]
 66. list uznania [15]
 67. akt nadania [15]
 68. znaczki wpinane [11]
 69. rewers [11]
 70. koperta [11]
 71. reklama [10]
 72. podziękowania [8]
 73. kartka z życzeniami [7]
 74. gazetka szkolna [6]
 75. pieczęć [5]
 76. cegiełka [4]
 77. upoważnienie [4]
 78. nakrycie głowy [4]
 79. emblemat [4]
 80. banknot [4]
 81. artykuł [4]
 82. scenariusz teatralny [3]
 83. opaska na rękę [3]
 84. wizytówka [2]
 85. kwit [2]
 86. afisz [1]
 87. karnet [0]
 88. plakat [0]
 89. statut [0]
 90. list gratulacyjny [0]
 91. karta [0]
 92. ankieta [0]

Więcej statystyk...

Facebook