Deutsch   English   polski  
Deutsch   English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Organizacje Społeczne i Polityczne (VII.)

Publication structure:
 • Zagadnienia społeczne i polityczne (VII.)
  • 1975, Układ Zbiorowy Pracy Dla Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - biuletyn
  • 1977, Polska i Polacy; II Olimpiada Wiedzy Społeczno-Politycznej w 1977 r. - afisz
  • 1977, Polska i Polacy; II Olimpiada Wiedzy Społeczno-Politycznej w 1977 r. - zaproszenie
  • 1977, Poznajemy Literaturę Kraju Rad - Plebiscyt Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu Oddział Malbork - afisz
  • Organizacje Społeczne i Polityczne (VII.)
   • 1971, VI – Zjazd PZPR – afisz
   • 1973, XX Zjazd SIMP w Elblągu – kupon obiadowy
   • 1974, Powiatowy-Miejski Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy (1974) – zaproszenie
   • 1975, Biuletyn informacyjny na Miejską Konferencję przed VII Zjazdem PZPR
   • 1975, Biuletyn Komisji Wyborczej PZPR
   • 1975, Informacja o składzie osobowym i strukturze społeczno-zawodowej wojewódzkiej organizacji partyjnej – broszura
   • 1975, I Sekretarz KM/KMiG/KG/KZ – druk urzędowy
   • 1975, Komitet Miejsko-Gminny – druk urzędowy
   • 1975, Legitymacja PZPR – druk
   • 1975, Miejska Konferencja przed VII Zjazdem PZPR – zawiadomienie
   • 1975, Ocena procesu wymiany legitymacji partyjnych w elbląskiej organizacji partyjnej – broszura
   • 1975, Program działania elbląskiej organizacji partyjnej na lata 1975-1976 – biuletyn
   • 1975, Program działania malborskiej organizacji partyjnej na lata 1975-1977 r. (projekt) – broszura
   • 1975, Przedzjazdowa Konferencja Zakładowa PZPR – druk mandatu
   • 1975, Przedzjazdowa Konferencja Zakładowa PZPR – zawiadomienie
   • 1975, PZPR – biuletyn informacyjny na XVI Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą (projekt)
   • 1975, PZPR – dyplom uznania
   • 1975, PZPR – dyplom uznania i podziękowania
   • 1975, Realizacja uchwały VI Zjazdu PZPR przez malborską organizację partyjną - broszura
   • 1975, Sprawozdanie z realizacji programu działania elbląskiej organizacji partyjnej w latach 1973-1974 – biuletyn
   • 1975, Wojewódzka Konferencja PZPR w Elblągu – biuletyn
   • 1975, Wytyczne organizacyjne na VII Zjazd PZPR – broszura
   • 1975, XI Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZMS - zaproszenie
   • 1975, XI Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZMS - zawiadomienie
   • 1975, X Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZMS - zaproszenie
   • 1975, XVI Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza elbląskiej organizacji partyjnej – regulamin (projekt)
   • 1975, XVI Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza - zaproszenie
   • 1976, Główne kierunki działania wojewódzkiej organizacji partyjnej w realizacji Uchwały VII Zjazdu PZPR - biuletyn
   • 1976, Inauguracja szkolenia partyjnego – zaproszenie
   • 1976, Materiały na Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą Związku Młodzieży Socjalistycznej - biuletyn
   • 1976, Plan pracy KW PZPR w Elblągu na I półrocze 1976 r. – biuletyn
   • 1976, Plan realizacji Uchwały VII Zjazdu PZPR przez elbląską organizację partyjną na lata 1976-1977 - broszura
   • 1976, Program Działania Związku Młodzieży Socjalistycznej - broszura
   • 1976, PZPR – biuletyn informacyjny
   • 1976, PZPR – dyplom uznania i podziękowania z dnia 1.05.1976 r.
   • 1976, Spotkanie Noworoczne – zaproszenie
   • 1976, Status Zasłużonego Działacza Ruchu Robotniczego – druk
   • 1977, I Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZSMP (Kwidzyn) - zaproszenie
   • 1977, Informator Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej - biuletyn
   • 1977, Ogólnopolska Narada Aktywu Ideologicznego ZSMP; wersja II - zaproszenie
   • 1977, Ogólnopolska Narada Aktywu Ideologicznego ZSMP; wersja I - zaproszenie
   • 1977, Ogólnopolska Narada Aktywu Ideologicznego ZSMP - plakat
   • 1977, PZPR – dyplom uznania i podziękowania z dnia 13.10.1977 r.
   • 1977, Uroczyste Podpisanie Patronatu Nad Produkcją Exportową Turbin - zaproszenie
   • 1977, Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP) w Elblągu – druk urzędowy
   • 1977, Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP) w Elblągu - zaproszenie
   • 1978, I Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZSMP - podziękowania
   • 1978, Wybrane problemy historii polskiego ruchu robotniczego: konferencja teoretyczna - zaproszenie
   • 1980, 100 Rocznica Powstania Polskiego Ruchu Robotniczego: program – broszura
   • 1980, Wybrane problemy aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Elbląga – biuletyn
   • 1984, PRON: Wojewódzki Program Wyborczy – broszura
   • 1986, Legitymacja członka Komisji KW PZPR – druk
   • 1986, Legitymacja członka KW PZPR – druk
   • 1986, Postawy, poglądy, opinie Elblążan na wybrane tematy społeczno-zawodowe: wyniki badań socjologicznych – biuletyn
   • 1986, PRON – biuletyn informacyjny Nr 12
   • 1987, Kultura w życiu mieszkańców Elbląga: wyniki badań socjologicznych – biuletyn
   • 1987, PRON – biuletyn informacyjny Nr 14
   • 1987, PRON – informator przedzjazdowy
   • 2001, Sojusz Młodej Lewicy w Elblągu - ulotka
   • 1977, Wojewódzkie Podsumowanie Akcji Lato - OHP - 77 - zaproszenie
   • 1985, Sprawozdanie z wykonania uchwały XX miejskiej konferencji sprawozdawczo-wyborczej PZPR w Elblągu - broszura
   • 1981, Plan działań polityczno-organizacyjnych zabezpieczających realizację uchwał IX Zjazdu PZPR oraz programu przyjętego przez IV Wojewódzką i XIX... - broszura
   • 1979, Materiały Sprawozdawcze Egzekutywy - broszura
   • 1979, 35 lat PRL - broszura - biuletyn nr 3 (specjalny)
   • 1980, VIII Zjazd PZPR - PZPR partią narodu - ulotka
   • 1980, VIII Zjazd PZPR - PZPR skupia w swych szeregach - ulotka
   • 1977, Partia rozmawia z młodzieżą - zaproszenie
   • 1975, Program obchodów 30 rocznicy wyzwolenia ziemi elbląskiej - broszura
   • 1975, 25 Lat Ziemi Elbląskiej - biuletyn
   • 1979, XXXIV Rocznica Wyzwolenia Elbląga - zaproszenie na koncert
   • 1979, Spotkanie z Wiceprezesem Rady Ministrów tow. Franciszkiem Kaimem - zaproszenie
   • 1974, Uchwała Egzekutywy KMiP PZPR w Elblągu w sprawie obchodów 30. Rocznicy PRL na ziemi elbląskiej - biuletyn
   • 1988, Towarzysz Dyrektor I Sekretarz POP - harmonogram działań ekonomiczno-finansowych w kulturze - biuletyn
   • 1980, I Sekretarz KW PZPR - dalekopis nr 247
   • 1981, List KPZP do PZPR
   • 1983, Program działania wojewódzkiej organizacji LIGI OBRONY KRAJU na lata 1983 - 1986 - broszura
   • 1975, Wojewódzka Inauguracja Roku Kształcenia Politycznego 1975/76 - zaproszenie
   • 1976, Główne kierunki działania ruchu młodzieżowego woj. elbląskiego w 1976 roku (projekt) - broszura
   • 1976, Uroczyste otwarcie kącika TPPR - zaproszenie
   • 1976, Program pracy i synteza doświadczeń działalności szkolnych kół TPPR województwa elbląskiego - broszura
   • 1976, XX-lecie Szczepu Harcerskiego i Wręczenie Sztandaru - zaproszenie
   • 1975, Plenarne Zebranie Rady Chorągwi - zaproszenie
   • 1978, Nadanie Imienia i Wręczenie Sztandaru Chorągwi - zaproszenie
   • 1978, Zlot Harcerstwa Ziemi Elbląskiej - kartka pocztowa
   • 1978, Nadanie Imienia Aleksandra Zawadzkiego Elbląskiej Chorągwi ZHP - kartka pocztowa
   • 1987, Aby Czuwaj Nabierało Wciąż Głębszego Znaczenia - broszura
   • 1978, Harcerska Akcja Letnia 1978 Zadania Regionalne - broszura
   • 1978, Ramowy Program Pracy Harcerskiego Klubu Wiedzy o Partii - broszura
   • 1980, Analiza Spisu Harcerskiego Elbląskiej Chorągwi ZHP - broszura
   • 1987, Materiały Na Posiedzenie Rady Chorągwi - broszura
   • 1987?, Regulamin Stopni Instruktorskich - broszura
   • 1987, Na Słowie Harcerza Polegaj Jak Na Zawiszy - broszura
   • 1976, Miejska Rada Przyjaciół Harcerstwa w Elblągu - dyplom
   • 1978, Harcerstwo Ziemi Elbląskiej w Hołdzie Bohaterom Walki i Pracy - afisz
   • 1969, Zjazd Delegatów Stronnictwa Demokratycznego w Elblągu - zaproszenie
   • 1976, I Miejski Zjazd Delegatów Stronnictwa Demokratycznego w Elblągu - zaproszenie
   • 1978, II Miejski Zjazd Delegatów Stronnictwa Demokratycznego w Elblągu - zaproszenie
   • 1975, Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego w Elblągu, Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru Dla Wojewódzkiego Komitetu SD w Elblągu - cegiełka
   • 1975, Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru Dla Wojewódzkiego Komitetu SD w Elblągu - ulotka
   • 1975, Materiały Sprawozdawcze, Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego w Elblągu - biuletyn
   • 1976?, Zarząd Wojewódzki ZBoWiD w Elblągu Składa Serdeczne Podziękowanie za Sumienną i Ofiarną Pracę Społeczną Dla Naszej Organizacji - podziękowania
   • 1976?, Dyplom Uznania za Aktywną Działalność i Duży Wkład Pracy Społecznej w Organizacji ZBoWiD - dyplom
   • 1976, Zarząd Wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Elblągu Zaprasza do Udziału w Uroczystościach Wręczenia Sztandaru i XXX-lecia ZBoWiD w Elblągu - zaproszenie
   • 1976, Uroczysty Koncert z Okazji Dnia Wojska Polskiego, Wręczenia Sztandaru Zarządowi Wojewódzkiemu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację XXX-lecia ZBoWiD w Elblągu - zaproszenie
   • 1976, Zarząd Wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Elblągu Zaprasza na Sesję Naukową Poświęconą XXX-lecia ZBoWiD w Elblągu - zaproszenie
   • 1975, Zarząd Miejskiego Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Pasłęku Zaprasza na Uroczyste Wręczenie Sztandaru dla Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - zaproszenie
   • 1976, I Międzyzwiązkowa Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Elblągu - zaproszenie
   • 1976, Mandat Delegata Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Elblągu - druk
   • 1987, Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych w Elblągu - zaproszenie
   • 1975?, Nawigacja materiały do szkolenia na stopień sternika jachtowego - broszura
  • 1975, Uroczystości Jubileuszu O.H.P. Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Budownictwa Rolniczego - zaproszenie
  • 1979?, Wakacje na własny rachunek - afisz
  • 1977, Nabór do Ochotniczych Hufców Pracy w 1977 - afisz
  • 1978, Komunikat wojewódzkiego podsumowania AKCJI LATO - OHP 78 - broszura
  • 1976, Programowe założenia Akcji Letniej "LATO" OHP-76 - broszura
  • 1976, Główne kierunki działalności pozaprodukcyjnej w wakacyjnych hufcach pracy uczestniczących w Akcji Letniej OHP-76 - broszura
  • 1987, Ankieta dotycząca, życia, pracy i nauki uczestników Ochotniczych Hufców Pracy - ankieta
  • 1983, Komitet Wojewódzki PZPR w Elblągu. Dokumentacja (biuletyn)
  • 1975, Dokumenty na I Wojewódzki Zjazd Delegatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Elblągu - broszura
  • 1975, I Wojewódzki Zjazd Delegatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Elblągu - biuletyn
  • 1975, Lista kandydatów na Członków Wojewódzkiego Komitetu ZSL - broszura
  • 1975, Uchwała I Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów w Elblągu - broszura
  • 1980, III Wojewódzki Zjazd Delegatów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Elblągu - biuletyn
  • 1980, Sprawozdanie na III Wojewódzki Zjazd Delegatów ZSL w Elblągu - broszura
  • 1975, Szansa dla młodzieży! - afisz
  • 1976, Szansa dla młodzieży (1976) - afisz
  • 1977, Szansa dla młodzieży (1977) - afisz
  • 1976, Szansa dla młodzieży nauka - zawód - praca (1976, spawacz elektryczny) - afisz
  • 1976, Szansa dla młodzieży nauka - zawód - praca (1976, operator urządzeń transportowych) - afisz
  • 1977, Szansa dla młodzieży nauka - zawód - praca (1977, spawacz, formierz-odlewnik) - afisz
  • 1977, Szansa dla młodzieży nauka - zawód - praca (1977, szlifierz łopatek turbinowych) - afisz
  • 1975, Szansa dla młodzieży! (1975, Malbork) - afisz
  • 1975, Naukę, zawód, pracę zdobędziesz w O.H.P. Szansa dla młodzieży (1975, monter-instalator) - afisz
  • 1975, Naukę, zawód, pracę zdobędziesz Szansa dla młodzieży (1975, wersja czerwona) - afisz
  • 1975, Naukę, zawód, pracę zdobędziesz w O.H.P. Szansa dla młodzieży (1975, suwnicowy) - afisz
  • 1974, Dochodzący Ochotniczy Hufiec Pracy - afisz
  • 1977, 8-2 Ochotniczy Hufiec Pracy w Kwidzynie - ulotka
  • 1977?, Podanie o przyjęcie do Ochotniczego Hufca Pracy w Kwidzynie - druk
 

Facebook