Deutsch   English   polski  
Deutsch   English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Zagadnienia Gospodarcze (VI)

Publication structure:
 • Zagadnienia Gospodarcze (VI)
  • Rolnictwo
   • 1948, Obwieszczenie Składania Wniosków w Sprawie Wydzierżawiania Wolnych Parcel Powiat Sztum - afisz
   • 1961, Kiermasz Jesienny : Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Starym Polu - afisz
   • 1961, Wielkie Targi Pożniwne w Nowym Dworze Gdańskim - afisz
   • 1961, Wielkie Targi Wiosenne w Nowym Dworze Gdańskim - afisz
   • 1962, Walne Zgromadzenia Przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej w Dzierzgoniu - afisz
   • 1975, 25-lecie Państwowego Ośrodka Maszynowego w Gronowie Elbląskim - zaproszenie
   • 1975, Dyżury w Urzędzie Gminy Na Okres Żniwno-omłotowy w 1975 r. - druk
   • 1975, Informacja dotycząca gospodarki wodnej na Żuławach - druk
   • 1975, Ocena czerwcowego spisu rolnego i kierunków działania rozwoju produkcji zwierzęcej w gospodarce indywidualnej – broszura
   • 1975, Pismo w Sprawie Kontroli Rolniczego Użytkowania Gruntów Rolnych - druk
   • 1975, Pismo w Sprawie Tworzenia Się Zespołów Rolników Indywidualnych Dzierżawiących Grunty Państwowego Funduszu Ziemi - druk
   • 1975, Program Działania Na Okres Przebiegu Siewów Jesiennych i Kampanii Wykopkowej 1975 r. - druk
   • 1975, Program Działania Na Okres Przygotowania i Przebiegu Żniw 1975 r. - druk
   • 1975, Program Gospodarki Żywnościowej i Intensyfikacja Rolnictwa Województwa Elbląskiego Do Roku 1990 - wersja poszerzona - broszura
   • 1975, Program Gospodarki Żywnościowej i Intensyfikacja Rolnictwa Województwa Elbląskiego Do Roku 1990 - wersja uproszczona - broszura
   • 1975, Program Intensyfikacji Gospodarki Na Trwałych Użytkach Zielonych Do 1980 r. - broszura
   • 1975, Regulamin praw i obowiązków plantatorów buraków cukrowych i Cukrowni w zakresie dostawy i obrotu buraków na kampanię 1975/1976 r
   • 1975, Schemat Połączeń Telefonicznych Obowiązujących w Okresie Żniwno-omłotowym w Roku 1975 - druk
   • 1975, Turniej Młodych Mistrzów Gospodarności : "Młodzież Dla Postępu", 1975 - dyplom
   • 1975, Uroczystości Dożynkowe 1975 r. Gminy Elbląg - zaproszenie
   • 1975, Uroczystości Dożynkowe 1975 r. Państwowe Gospodarstwo Rolne w Elblągu - zaproszenie
   • 1975, Uzupełnienie Do Programu Rozwoju Gospodarki Żywieniowej i Intensyfikacji Rolnictwa Województwa Elbląskiego Do Roku 1990"
   • 1975, Wojewódzkie Spotkanie Aktywu Gminnych Kół Producentów Bydła w Malborku - zaproszenie
   • 1975, Współzawodnictwo Kombajnistów o "Puchar Wojewody Elbląskiego" - druk
   • 1975, Załącznik do Współzawodnictwa Kombajnistów o "Puchar Wojewody Elbląskiego" - druk
   • 1975, Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Elblągu - zaproszenie
   • 1976, Finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej - zaproszenie
   • 1976, Informacja o Bieżącej Sytuacji w Rolnictwie i Realizacji Ważniejszych Zadań Planu Gospodarczego 1975 Województwa Elbląskiego
   • 1976, Regulamin Obrad Zebrania Założycielskiego Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Elblągu - druk
   • 1976, Skup bydła i koni – afisz informacyjny
   • 1976, Skup koni – afisz informacyjny
   • 1976, Skup żywca – afisz informacyjny
   • 1976, Uroczystości Dożynkowe 1976 r. Dożynki Gminne Lichnowy - afisz
   • 1976, Uroczystości Dożynkowe 1976 r. Markusy - zaproszenie
   • 1976, Uroczystości Dożynkowe 1976 r. Miłoradz - zaproszenie
   • 1976, Uroczystości Dożynkowe 1976 r. Państwowe Gospodarstwo Rolne w Elblągu - zaproszenie
   • 1976, Uwaga rolnicy - afisz
   • 1976, Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Nowym Dworze Gdańskim w 1976 Roku - zaproszenie
   • 1976, Zebranie Założycielskie Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Elblągu - zaproszenie
   • 1976?, Regulamin Gminnych, Wojewódzkich i Krajowych Konkursów Orki - broszura
   • 1976? Pogłowie zwierząt gospodarskich i obsada na 100 ha użytków rolnych w gospodarce indywidualnej w układzie gmin - broszura
   • 1977, II Wojewódzki Sejmik Młodych Rolników województwa elbląskiego - zaproszenie
   • 1977, Informacja ... Sezonowa obniżka cen nawozów sztucznych - afisz
   • 1977, Klasyfikator Odbioru Mleka - broszura
   • 1977, Materiały na I Wojewódzki Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych – biuletyn
   • 1977, Nowość w każdym domu: sprzedaż artykułów przemysłowych – afisz
   • 1977, Organizatorska działalność Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w zakresie wzrostu produkcji i skupu mleka oraz poprawy jego...
   • 1977, Plan zadań statutowych związków i zrzeszeń branżowych na 1977 rok
   • 1977, Program rozwoju działalności społeczno-gospodarczej Kółek Rolniczych województwa elbląskiego na lata 1977-1980 - biuletyn
   • 1977, Skup bydła, koni, owiec – afisz informacyjny
   • 1977, Skup owiec – afisz informacyjny
   • 1977, Uroczystości Dożynkowe 1977 r. Dożynki Gminne Dzierzgoń - afisz
   • 1977, Uroczystości Dożynkowe 1977 r. Dzierzgoń - zaproszenie
   • 1977, Uroczystości Dożynkowe 1977 r. Gronowo Elbląskie - zaproszenie
   • 1977, Uroczystości Dożynkowe 1977 r. Kombinat Rolny "Nogat" w Malborku - zaproszenie
   • 1977, Uroczystości Dożynkowe 1977 r. Malbork - zaproszenie
   • 1977, Uroczystości Dożynkowe 1977 r. Sadlinki - zaproszenie
   • 1977, Uroczysty Wieczór Dożynkowy 1977 r. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kwidzynie - zaproszenie
   • 1977, Walne Zgromadzenie członków z okazji 25-lecia istnienia Spółdzielni w Kwidzynie - zaproszenie
   • 1977?, Poprzez Wiedzę do Intensyfikacji Rolnictwa : dyskusja - zaproszenie
   • 1978, Analiza Działalności Spółdzielni Za Rok 1977 Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Elblągu - biuletyn
   • 1978, Apel do rolników – afisz
   • 1978, Informator Trasy Objazdowe Zwiedzania Budownictwa Inwentarskiego "Złota Wiecha 1978" - biuletyn
   • 1978, Poprzez Wiedzę i Technikę do Intensyfikacji Rolnictwa : konkurs - ulotka
   • 1978, Program zabezpieczenia dynamiki skupu mleka w 1978 roku - broszura
   • 1978, Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Starym Polu - Przydomowy chów królików - broszura
   • 1978, Współzawodnictwo w dziedzinie upowszechniania postępu rolniczego na bazie czytelnictwa literatury i prasy fachowej - broszura
   • 1978, Zasady kontraktacji i skupu królików rzeźnych - broszura
   • 1979, Kierunki działania Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Elblągu w zakresie intensyfikacji produkcji i skupu mleka w 1979 r.
   • 1979, Sprawozdanie z Działalności Zakładu Mleczarskiego w Elblągu za 1979 r. - broszura
   • 1980, "Złota Wiecha 1980" : Materiały Społecznej Wojewódzkiej Komisji w Elblągu - biuletyn
   • 1980, Cennik detaliczny produktów ogrodniczych nr 7 / 80 – ulotka
   • 1980, Cennik skupu kwiatów nr 8 / 80 – ulotka
   • 1980, Cennik skupu produktów ogrodniczych nr 7 / 80 – ulotka
   • 1980, Informator Trasy Objazdowe Zwiedzania Budownictwa Zagrodowego : Złota Wiecha; Dom Moich Marzeń - biuletyn
   • 1981, Materiały na konferencję naukowo-techniczną nt: "Odwadniające Przepompownie Melioracyjne" - biuletyn
   • 1981, Materiały sprawozdawczo-programowe na II Wojewódzki Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych województwa elbląskiego - biuletyn
   • 1986, Zakładowy regulamin kontroli wewnętrznej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Dzierzgoniu
   • 1986, Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Nowym Dworze Gdańskim w 1986 Roku - zaproszenie
   • 1986, Zebranie Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Pasłęku - zaproszenie
   • 1987, Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Braniewie za 1986 rok
   • 1987, VI Zjazd Delegatów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych województwa elbląskiego – zaproszenie
   • 1987, XXIII Edycja Konkursu Wojewódzkiego "Złota Wiecha - 87" - broszura
   • XX w., Ramowy Regulamin Spółdzielni Kółek Rolniczych w Markusach - broszura
   • XX w., Regulamin Pracy Państwowego Ośrodka Maszynowego w Gronowie Elbląskim - broszura
   • 1946, Obwieszczenie Wojewody Gdańskiego w sprawie zwalczania gorzelnictwa w 1946 roku – afisz
   • 1987, Państwowy Zakład Ubezpieczeń Ogłoszenie w Sprawie Ustawowego Ubezpieczenia Koni i Bydła w 1988 r. - afisz
   • 1980, Do Wszystkich Rolników, Do Załóg PGR, POHZ, SKR, Do Pracowników Instytucji i Przedsiębiorstw Obsługi Rolnictwa Województwa Elbląskiego - druk
  • 1976, Informacja w sprawie przeprowadzania w zakładach i szkołach eliminacji do Turnieju Młodych Mistrzów Techniki w 1976 roku - zawiadomienie
  • 1975, Turniej Młodych Mistrzów Techniki - afisz
  • 1975, Finał Wojewódzki Turnieju Młodych Mistrzów Zawodu oraz Finał Olimpiady Wiedzy Technicznej i Ekonomicznej - zaproszenie
  • 1980, Obywatele! druk przeciwpożarowy z 1980 Urzędu Wojewódzkiego i Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Elblągu - afisz
  • 1977, Obywatele! druk przeciwpożarowy z 1977 Urzędu Wojewódzkiego i Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Elblągu - afisz
  • 1979, Obywatele! druk przeciwpożarowy z 1979 Urzędu Wojewódzkiego i Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Elblągu - afisz
  • 1977, Ogłoszenie Wiosenna Kontrola druk z 1977 r. stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego - afisz
  • 1978, Ogłoszenie Wiosenna Kontrola druk z 1978 r. stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego - afisz
  • 1979, Ogłoszenie Wiosenna Kontrola druk z 1979 r. stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego - afisz
  • 1982, Informacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej podczas sianokosów, żniw i omłotów - afisz
  • 1975, Odezwa Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych w Elblągu - Obywatele - afisz
  • 1977, Wskazania z zakresu ochrony przeciwpożarowej podczas sianokosów, żniw i omłotów ... - afisz
  • 1975, Obwieszczenie Wojewody Elbląskiego z ... 1975 Roku w Sprawie Przeciwpożarowego Zabezpieczenia Gospodarki Rolnej w Okresie Żniw i Omłotów ... - afisz
  • 1975, Obwieszczenie Naczelnika Powiatu Elbląg z ... 1975 roku w sprawie przeciwpożarowego zabezpieczenia gospodarki rolnej - afisz
  • 1976, Rolniku! 1976 - afisz
  • 1976, Dni Strażaka i Dni Ochrony Przeciwpożarowej - zaproszenie
  • 1975, Uroczyste spotkanie Aktywu Pożarniczego z władzami województwa - zaproszenie
  • 1975, Uroczyste wręczenie Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikoszewie - zaproszenie
  • 1976, Uroczyste wręczenie Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonce Pasłęckiej - zaproszenie
  • 1975, Uroczyste wręczenie Sztandaru dla Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Elblągu - zaproszenie
  • 1981, Analiza stanu Ochrony Przeciwpożarowej Usługowej Spółdzielni Pracy w Elblągu - broszura
  • 1974?, Na pamiątkę ... za współpracę w dziedzinie umacniania ochrony przeciwpożarowej Ziemi Elbląskiej ... - dyplom
  • 1977, Dyplom nadania medalu pamiątkowego za zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Elbląskiego - dyplom
  • 1975?, Mianuję Obywatela na Stopień - dyplom
  • 1978, Wytyczne ramowe w sprawach aktywizacji, organizacji pracy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych ... - broszura
  • 1976, Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej - Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Truso" - broszura
  • 1978, Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej - Wojewódzki Urząd Telekomunikacji w Elblągu - broszura
  • 1979, Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu - broszura
  • 1980, Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej - "Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Elblągu - broszura
  • 1976, Zarządzenie nr 22/76 Dyrektora Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Makop" w Malborku - broszura
  • 1987, Uroczystość z okazji 10 rocznicy Spółdzielni Mieszkaniowej "Zakrzewo" - zaproszenie
  • 1980?, Dyplom przodującego działacza ruchu spółdzielczego - dyplom
  • 1975, Regulamin kontroli wewnętrznej z dnia 18 października 1975 r. - druk
  • 1976, Informacja w sprawie przyjęć kandydatów i członków w Spółdzielni Mieszkaniowej "Sielanka" w Elblągu - druk
  • 1975, Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej "Sielanka" w Elblągu dotyczący napraw wewnątrz lokali ... - broszura
  • 1976, Materiały na zebranie przedstawicieli członków jesień 1976 ... - broszura
  • 1978, Regulamin organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej "Sielanka" 1978 - broszura
  • 1987, Regulamin porządku domowego w osiedlu spółdzielczym Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Jarem" - broszura
  • 1978, Materiały sprawozdawcze na zebranie przedstawicieli członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Sielanka" ... - broszura
  • 1980, Materiały sprawozdawcze z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej "Zakrzewo" w 1979 roku - broszura
  • 1977, Sprawozdanie z wykonania budżetu terenowego miasta Elbląga za 1976 r. - broszura
  • 1978, Sprawozdanie z wykonania budżetu terenowego miasta Elbląga za 1977 rok - broszura
  • 1983, Sprawozdanie z wykonania budżetu terenowego miasta Elbląga za 1982 rok - broszura
  • 1983, Informacja o zmianach dokonanych w budżecie m. Elbląga w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1982 r. - druk
  • 1978, Informacja o zmianach dokonanych w budżecie m. Elbląga w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 1978 r. - druk
  • 1983, Informacja o zmianach dokonanych w budżecie m. Elbląga w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 1983 r. - druk
  • 1976, Projekt budżetu terenowego miasta Elbląga na rok 1976 - broszura
  • 1978, Projekt budżetu terenowego miasta Elbląga na rok 1978 - broszura
  • 1975, Podziękowanie za uczestnictwo w konkursie telegrafistek zatrudnionych w placówkach P.T. - podziękowania
  • 1975, Do PT Abonenta Telefonicznego - druk
  • 1979, Realizacja zadań w roku 1978. Zadania planowe roku 1979 - broszura
  • 1986, Program działania Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Elblągu na 1987 - broszura
  • 1988, Program działania Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Elblągu na 1988 - broszura
  • 1975, Spis ważniejszych telefonów województwa elbląskiego - broszura
  • 1975, Spis abonentów telefonicznych centrali automatycznej Stare Pole - druk
  • 1975, Zmiana numerów telefonów centrali automatycznej Stare Pole - druk
  • 1975, Zmiana numerów telefonów centrali automatycznej Nowy Staw - druk
  • 1975, Spis abonentów telefonicznych centrali automatycznej Nowy Staw - druk
  • 1979, Plan podstawowych przedsięwzięć techniczno-ekonomiczno-socjalnych Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Elblągu na 1979 rok - broszura
  • 1982, Prognozy Zaopatrzenia Województwa Elbląskiego w Opał w Sezonie Grzewczym 1982/83 - druk
 

Facebook