Deutsch   English   polski  
Deutsch   English   polski  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Kronikarze i historycy elbląscy

Wśród elbląskich ludzi parających się historią na uwagę zasługuje działalność naukowa m.in. Carstenna, Satori-Neumanna, Toeppena, Fuchsa, Tolckemita i Dorra. Otrzymali oni bardzo staranne wykształcenie w gimnazjach, na uczelniach i uniwersytetach całego świata. Wartość pozostawionych przez nich opracowań jest bardzo różna. Znajdują się wśród nich te cenne ze względu na swoją treść albo ze względu na fakt, iż starsze źródła na których bazowali zaginęły. Wysoko można ocenić rzetelność i wnikliwość autorów za historyczne szczegóły, a także zdolności manualne ujawnione przy sporządzaniu rysunków, herbów czy map. W kolekcji odnaleźć można biografie znamienitych obywateli miasta, życiorysy i genealogie elbląskich rodzin, kroniki i prace poświęcone historii miasta i regionu elbląskiego. Znajdują się tu wiadomości z topografii, zarządzania finansami, budownictwa, wiadomości o szpitalach, wojskowości, informacje o powstających towarzystwach oraz bractwach. Publikacje te to kroniki z życia , cenne źródła faktograficzne

Liczba publikacji w kolekcji: 26

Ostatnio dodane

Ładowanie...

Facebook