Deutsch   English   polski  
Deutsch   English   polski  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Reformacja i kościoły elbląskie

Biblioteka Elbląska w swoich zbiorach posiada kolekcję druków tematycznie związaną z reformacją i historią kościołów elbląskich. W rozprawach omówiono historię kościołów wraz z opisem poszczególnych elementów wyposażenia, opisano parafie i szkoły w miastach i wsiach poszczególnych dekanatów, przedstawiono wykazy duchownych, zaprezentowano druki okolicznościowe zawierające kolędy, pieśni, arie, mowy pogrzebowe oraz programy kościelne. Największą grupę stanowią kazania, homilie dziękczynne oraz druki z modlitwami na poszczególne dni świąteczne. Dużą ilość wydawanych publikacji stanowią również podręczniki do nauki religii opisujące zwyczaje, wierzenia i praktyki religijne. W kolekcji odnajdziemy znanych działaczy reformacji, pisarzy, teologów i naukowców którzy przyczynili się do ożywienia literatury, nauki i oświaty.

Liczba publikacji w kolekcji: 181

Ostatnio dodane

Ładowanie...

Facebook