Deutsch   English   polski  
Deutsch   English   polski  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji: Biblioteka Elbląska

Biblioteka Elbląska sięga swoimi korzeniami początków XVII wieku, kiedy to przy dawnym gimnazjum humanistycznym utworzono w 1601 r. nową bibliotekę. W XIX została na przekształcona w bibliotekę miejską. Początek powojennej historii Biblioteki był bardzo trudny. Jej księgozbiór uległ częściowemu zniszczeniu w czasie działań wojennych, został również rozgrabiony przez osoby prywatne i instytucje naukowe z innych regionów. Biblioteka część księgozbioru zabytkowego zdeponowała w Toruniu. Ostatecznie do rewindykacji zbioru doszło w latach 2000-2002, kiedy Biblioteka otrzymała do użytku dodatkową powierzchnię w kamieniczkach przy ul. Św. Ducha. W sumie przejęto ok. 50 000 woluminów wydawnictw ciągłych i zwartych ( w tym starodruki, inkunabuły, wydawnictwa kartograficzne, muzykalia, rękopisy i czasopisma). Zbiory te sukcesywnie poddawane są digitalizacji i udostępniane na stronach biblioteki cyfrowej. W 2009 r. biblioteka została wpisana do Narodowego Zasobu Bibliotecznego, stanowiąc tym samym element dziedzictwa kulturowego kraju. Jednak Biblioteka Elbląska to nie tylko wspaniały zabytkowy księgozbiór, to także działalność agend : Dział Literatury Naukowej i Zbiorów Regionalnych, Dział Zbiorów Audiowizualnych Gotycka.pl, Dział Literatury dla Dorosłych (Biblioteka Literacka), Dział Zbiorów Zabytkowych, Elbląska Biblioteka Internetowa (EBI) oraz siedem filii bibliotecznych istniejących na terenie miasta Elbląga. Biblioteka poprzez zgromadzony księgozbiór zapewnia mieszkańcom Elbląga dostęp do dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych, informacyjnych i dba o jej sprawne funkcjonowanie poprzez oryginalne działania i przedsięwzięcia.

Liczba publikacji w kolekcji: 64437

Ostatnio dodane

Ładowanie...

Facebook